Esiopetuksen hyvinvointityö

Esiopetuksen hyvinvointityö on lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Esiopetuksen hyvinvointityöhön kuuluu:

  • ennaltaehkäisevä yhteisöllinen hyvinvointityö, joka sisältää esiopetusyhteisön hyvinvointia tukevaa työtä erilaisin menetelmin
  • yksilökohtainen hyvinvointityö, joka sisältää neuvolan terveydenhoitopalvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä tarvittaessa lasta varten koottavan monialaisen asiantuntijaryhmän palvelut

Esiopetusyhteisön yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita käsittelee pienalueittain kokoontuva yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR). Yhteisölliseen hyvinvointiryhmään kuuluvat alueen esiopetusta järjestävien päiväkotien johtajat, esiopettajien edustus, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja huoltajien edustaja. Huoltajat voivat tiedustella mahdollisuutta osallistua YHR:n toimintaan päiväkodin johtajalta.

Yksittäisen lapsen asioita käsittelemään voidaan koota tarvittaessa yhteistyössä huoltajien kanssa monialainen asiantuntijaryhmä. Huoltajilla on myös mahdollisuus käyttää kuraattorin, psykologin sekä neuvolan terveydenhoitajan palveluita lapsen asioissa.

Hyvinvointityön tavoitteena on luoda esiopetukseen terveellinen ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö. Tehtävänä on edistää koko yhteisön hyvinvointia sekä vahvistaa ja tukea yhteisöllistä toimintakulttuuria. Hyvin toimivassa yhteisössä vallitsee luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiri. Kaikilla yhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yksikön kehittämiseen ja toimintaan. Keskeistä esiopetuksen hyvinvointityössä on lapsen eheän oppimispolun turvaaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kiinteällä yhteistyöllä.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter