Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa

Ammatillinen peruskoulutus johtaa ammatilliseen tutkintoon, joka antaa laaja-alaisen pätevyyden alakohtaista perusosaamista edellyttäviin tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen yhdelle koulutusohjelman osoittamalle alalle.

Syksyllä 2015 aloittavien opiskelijoiden opinnot noudattavat uutta tutkintorakennetta. Samalla opintosuoritusten laskennassa siirrytään opintoviikoista osaamispisteisiin. Tutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja ammattiin valmistutaan keskimäärin kolmessa vuodessa.

Opinnoissa voi edetä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan (HOPS) tai valita jonkin tarjottavista opintopoluista. Opiskelijoiden etenemistä arvioidaan opintojen aikana näyttöinä.

Ammatillinen perustutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Ammatillinen perustutkinto pähkinänkuoressa:

Ammatillinen perustutkinto (180 osaamispistettä, osp) koostuu

  • ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä)
  • ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä)
  • vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä).

Ammatilliset tutkinnon osat ovat opiskeltavaan ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen opiskelua. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä, yleissivistäviä tai harrastustavoitteisia. Ammattitaitoa täydentävät opinnot taas ovat kaikille yhteisiä. Ammattitaitoa täydentäviin opintoihin sisältyy muun muassa kieliä, matematiikkaa, liikuntaa sekä taidetta ja kulttuuria.

Tutkinnon osia voi valita myös muista ammatillisista perustutkinnoista, lukiosta, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista. Lisäksi ammatillisen tutkinnon ohessa voi suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter