Hakemuksen täyttäminen

  • Hakukohteet voivat olla ammatillisia oppilaitoksia, lukioita, tai molempia.
  • Hakulomakkeelle valitaan viisi (5) eniten kiinnostavaa hakukohdetta tärkeysjärjestykseen.
  • Hakukohteiden järjestys tulee miettiä tarkkaan, sillä se vaikuttaa lopullisiin opiskelijavalintoihin. Hakutoiveet otetaan huomioon opiskelijavalinnassa hakutoivejärjestyksessä.
  • Hakutoiveita ei voi muuttaa enää yhteishaun päättymisen jälkeen ja hakulomakkeen voi täyttää vain kerran.
  • Tarkista, tarvitaanko hakemaasi oppilaitokseen hakulomakkeen lisäksi muita lomakkeita, todistuksia tai lausuntoja.
  • Valinnoista kannattaa keskustella oppilaanohjaajan ja vanhempien kanssa.
  • Hakemus tulee olla tallennettuna järjestelmään viimeistään 13.3.2018 klo 15.00.

Lue lisää yhteishausta: sivistysvantaa.fi/yhteishaku

Ajankohtaista

Instagram

Twitter