Kaivokselan koulu

Toiminta-ajatus

Kaivokselan koulu sijaitsee läntisellä Vantaalla Hämeenlinnantien tuntumassa. Kaivokselan historiasta kertovat 1700-luvulta peräisin olevat rautakaivokset koulun läheisyydessä. Kaivoksela on maan ensimmäinen aluerakentamisen kohde, ja lukuvuonna 2014 - 2015 se täytti 50 vuotta. Kaivokselan koulussa opiskelee n. 460 oppilasta.

Kaivokselan koulu pyrkii yhteistyössä kotien kanssa antamaan perinteitä kunnioittaen oppilaille sellaisia valmiuksia, joiden pohjalta oppilas pystyy selviytymään elämässä mahdollisimman hyvin. Vuosittaisilla Martin malja ja Rehdin porukan pokaali -kilpailuilla korostamme oppilaille hyvien tapojen, yhteistyökyvyn ja vastuun merkitystä.

Opiskelu

Kaivokselan koulussa on sovittu lukuvuosittaiset painotukset. Eri teemavuosista on otettu osia koulun vuotuiseen ohjelmaan, kuten kulttuurivuodesta lukukilpailut ja Luku-Suomi -hankkeeseen osallistuminen ja matematiikan vuodesta matikkamaraton ja matikkakilpailut.

Perinteisen musiikinopetuksen lisäksi koulussamme on erinomaiset mahdollisuudet saada yksilöllistä soiton opetusta. Opetusta antavat musiikkiseuran soitonopettajat.

Englannin kielen opiskelu alkaa koulussamme jo ensimmäisellä luokalla leikkien ja laulaen. Vapaaehtoisena A-kielenä koulussamme opiskellaan ranskaa, ruotsia ja saksaa. Kansainväliset ystäväkoulut ovat Comenius-projektin myötä tulleet St. Paul's School Englannista ja Mockfjärdsskolan Ruotsista sekä Zoltán Kodály Iskola Unkarista ja Stanford J. Gibson Primary School Yhdysvalloista. Unkarilaisen koulun kanssa on tehty yhteistyötä jo vuodesta 1985 lähtien.

Kaivokselan koulussa on myös englanninkieliset luokat 1-6.Tavoitteena on saavuttaa toimiva kaksikielisyys (functional bilingualism) alakoulun loppuun mennessä. Englanninkielisen opetuksen painopistealueita ovat science-opetus sekä kokonaisvaltainen kielen oppiminen (whole language).

Kaikkari on Kaivokselan koulun oma vuosittain ilmestyvä lehti. Sen toimittaminen on osa mediakasvatusta. Lehdestä saaduilla varoilla rahoitetaan leirikoulu- ja retkitoimintaa sekä erilaisten opetusvälineiden hankintaa.

Oppilaskunta

Kaivokselan koulussa toimii lakisääteinen oppilaskunta. Oppilaskunnan hallitukseen on valittu yksi varsinainen edustaja ja yksi varaedustaja kultakin luokalta. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on käsitellä oppilaiden, opettajien ja muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita.

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö sekä sen kehittäminen on tärkeä osa koulun toimintaa. Yhteistyötä tukevat luokkatoimikunnat, Kaivokselan koulun vanhempainyhdistys, Kaivokselan musiikkiseura sekä English Streamin vanhempainyhdistys. Kaivoskympissä toimii kannatusyhdistyksen ylläpitämä iltapäiväkerho.

Ajankohtaista

Twitter