Seutulan koulu (1.–6.)

Meidän koulumme

Seutulan koulu on Länsi-Vantaan pohjoisosassa sijaitseva pieni alakoulu. Oppilaita koulussamme on noin 150. Opettajia on kymmenen. Opetusta annetaan perusopetusluokissa 1–6. Koska koulumme on pieni, kaikki tuntevat toisensa.

Koulumme toimintaa ohjaavat yhteiset arvomme terve itsetunto, empaattisuus ja elämää varten. Tavoitteenamme on, että oppilaat pitävät Seutulan koulua omana, turvallisena koulunaan. Terveen itsetunnon kehittymisen myötä he käyttäytyvät hyvin ja huomioivat muita ihmisiä. Opiskellessaan oppilaat oppivat arvostamaan omaa työtään. Heille syntyy ymmärrys koulunkäynnin tärkeydestä itselleen ja omalle elämälleen.

Yhteisöllisesti, toinen toistamme auttaen, yhteisten pelisääntöjen mukaan toimien luomme hyvän me-hengen. Oppilaskunnan hallituksen toiminnan kautta oppilaat pääsevät tehokkaasti vaikuttamaan koulumme toimintaan ja kokevat tärkeää osallisuutta. Esimerkiksi välituntitoimintaa on kehitetty oppilaiden ideoiden pohjalta.