Tervetuloa kouluun!

Koulunkäynnin aloittaminen on jännittävä ja ikimuistoinen tapahtuma. Koulussa opetellaan niitä tietoja ja taitoja, joita jokainen tarvitsee elämässään; opitaan lukemaan, laskemaan ja toimimaan muiden kanss sekä harjoitellaan vastuunottoa ja yhteistyötaitoja. Oppilaiden erilaisia oppimistyylejä tuetaan koulussa monipuolisilla opiskelutavoilla ja erilaisilla oppimisympäristöillä, myös koulun ulkopuolella. Lisäksi teknologiaa ja sähköisiä oppimateriaaleja hyödynnetään opiskelussa aktiivisesti.

Oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa yhdessä päätetyt perusopetuksen arvot: hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus, muodostavat perustan koulutyölle. Kouluissamme arvostetaan laadukkaan opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Koko henkilökuntamme työskentelee sen eteen, että lapsenne koulutiestä tulisi mahdollisimman onnistunut.

Koulutulokkaan tärkeät päivämäärät

Hyvä tietää

Koulumatka pyörällä

Koulumatkat ja koulukuljetus

Koulumatkaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen koulun alkua. Koulumatkaetua haetaan keväisin.

painotettu opetus

Kaksikielinen opetus

Vantaalla voi opiskella perusopetuksessa kokonaan englannin kielellä, osittain saksan kielellä tai ruotsin kielikylvyssä.

Opetussuunnitelma uudistuu 1.8.2016

Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus kouluissa järjestetään ja millaiseen oppimiskäsitykseen opetus perustuu.

Katsomusaineiden opetus

Katsomusaineiden opetukseen ilmoittaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Vantaalla opetetaan seuraavia katsomusaineita:

  • evankelisluterilainen
  • ortodoksi uskonto
  • elämänkatsomustieto
  • katolinen
  • islam
  • buddhalainen
  • Krishna-liikkeen uskonto.

Tutustu oppilashuollon työntekijöihin

Tutustu oppilashuoltotyöhön katsomalla lyhyt esittelyvideo. Videoon on tekstitys albaniaksi, arabiaksi, somaliksi, soraniksi, venäjäksi, vietnamiksi.

Kouluruokailu ja erityisruokavaliot

Koululounas auttaa jaksamaan. Erityisruokavaliot ilmoitetaan ennen lukuvuoden alkua koululle.

Asumista Vantaalla

Muuttavat oppilaat

Lisätietoja ilmoittautumisesta Vantaalle muuttaville perheille. Jos oppilas muuttaa Vantaan sisällä tai pois Vantaalta, muutosta tulee aina ilmoittaa kouluun.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter