Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle

Ahkerat opiskelijat

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja perusopetus kestää 9 vuotta. Koteihin postitetaan oppivelvollisuusilmoitus sekä ohjeet kouluun ilmoittautumiseen kun asia tulee ajankohtaiseksi.

Ekaluokkalainen ilmoitetaan kouluun joko sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tai paikanpäällä missä tahansa vantaalaisessa koulussa, jossa on ensimmäisen vuosiluokan opetusta. Tunnukset Wilmaan toimitetaan postitse kotiin oppivelvollisuusilmoituksen mukana tammikuun alussa. Ilmoittauduttaessa paikanpäällä koulussa, mukaan tulee ottaa oppilaan kotiin lähetetty lomake Peruskouluun ilmoittautuminen.

Kun lapsi on ilmoittautunut kouluun, aluepäällikkö määrittelee, minkä koulun oppilas hänestä tulee. Tätä koulua kutsutaan oppilaan lähikouluksi, vaikka se ei aina ole maantieteellisesti lähin koulu. Huoltaja voi esittää toiveen sisarusten pääsemisestä samaan kouluun täyttämällä ilmoittautumislomakkeesta kyseisen kohdan. Lisäksi huoltaja voi toivoa kaverusten pääsemistä samalle luokalle. Toiveen voi esittää Esko -tiedonsiirtolomakkeessa, joka täytetään esiopetuspaikassa yhteistyössä huoltajien kanssa.

Haku toissijaiseen kouluun

Oppilas voi hakea toissijaiseen kouluun jos hänelle määritelty lähikoulu ei tyydytä. Hakemus toissijaiseen kouluun toimitetaan siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan. Toissijaisesta koulupaikasta päättää kyseisen koulun rehtori. Rehtorit noudattavat oppilaiden valinnassa yhteisiä periaatteita. Etusijalla ovat vantaalaiset lapset. Ensin vapaiksi jääneille paikoille otetaan niitä oppilaita, joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, ja sitten niitä, jotka haluavat samaan kouluun sisaruksensa kanssa. Loput vapaat paikat jaetaan muiden hakijoiden kesken. Jos hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.

Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, joten oppilaalla ei yleensä ole oikeutta koulumatkaetuihin. Maksuttoman koululaismatkakortin voi kuitenkin saada toissijaiseenkin vantaalaiseen kouluun.

Toissijaisessa haussa on mahdollisuus hakea myös Espoon, Helsingin tai Kauniaisten kouluihin. Tällöin on huomattava, että toisen kaupungin koulussa oppilas ei välttämättä saa kaikkia tukipalveluita ja huoltajat vastaavat koulumatkojen kustannuksista.

Koulun aloittamisen siirtäminen

Yleensä lapsi aloittaa koulun sinä vuonna, jona hän täyttää seitsemän vuotta. Kunta voi kuitenkin antaa lapselle luvan aloittaa koulun aikaisemmin tai myöhemmin. Jos arvioidaan, ettei lapsi ole valmis aloittamaan koulua vielä sinä vuonna kun hän täyttää 7 vuotta, psykologit tekevät hänelle kouluvalmiusarvion. Lisätietoa kouluvalmiusarviosta saa lapsen esiopetuspaikasta, konsultoivilta erityislastentarhanopettajilta ja tutkimuksia tekeviltä psykologeilta.

Lapsi voi aloittaa koulun jo kuusivuotiaana siinä tapauksessa, että hänellä on riittävät valmiudet suoriutua koulunkäynnistä. Jos huoltajat haluavat selvittää, voiko heidän lapsensa aloittaa koulun vuotta aikaisemmin, he hankkivat ja kustantavat itse tarvittavat psykologiset tutkimukset. Vanhempien kannattaa varmuuden vuoksi täyttää myös esiopetushakemus.

Pidennetty oppivelvollisuus

Jos lapsi ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi voi saavuttaa perusopetuksen tavoitteita yhdeksässä vuodessa, lapsen oppivelvollisuutta voidaan pidentää. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa kuusivuotiaana ja oikeus maksuttomaan esiopetukseen alkaa tällöin viisivuotiaana. Oppivelvollisuus ei kuitenkaan pitene perusopetuksen keskeltä tai lopusta. Pidennetystä oppivelvollisuudesta saa tietoa lapsen päivähoidosta sekä aluekoordinaattoreilta. Päätöksen koulun käynnin aloittamisesta yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin tekevät aluepäälliköt.

Ekaluokkalaisen suuri päivä

Ajankohtaista

Instagram

Twitter