Musiikkiluokat ja kaksikielinen opetus

Vantaalla on mahdollista opiskella perusopetuksen oppimäärä englannin kielellä, osittain saksan kielellä tai ruotsin kielikylpyopetuksessa. Lisäksi Vantaalla on tarjolla montessoriopetusta vuosiluokille 1.-6. ja yksityinen Steinerkoulu vuosiluokille 1.-9. Musiikkiluokkaopetusta järjestetään vuosiluokilla 3.-9.

Hakeminen kaksikieliseen ja montessoriopetukseen

Koulutulokkaat hakevat kaksikieliseen ja montessoriopetukseen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa. Lapsi ilmoitetaan normaalisti kouluun ja lisäksi täytetään Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen-lomake. Ilmoittautumislomake toimitetaan siihen kouluun, josta opiskelupaikkaa haetaan tammikuussa. Lisätietoa mahdollisista painotetun opetuksen valintakokeista saa koulujen tilaisuuksista.

Englanninkielisten ja kielikylpyuokkien oppilaat voivat jatkaa painotettua opetusta aina 9. vuosiluokan loppuun saakka. Mikäli englanninkielisen luokan oppilas haluaa jatkaa opiskelua englannin kielellä yläkoulun ajan, hänen tulee osallistua kansainvälisen koulun englannin kielen kokeeseen. Kokeeseen ilmoittaudutaan täyttämällä Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen vuosiluokille 7.-9.-lomake.

Kielikylpy- ja musiikkiluokkien oppilaiden osalta täytetään Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen -lomake kuudennella luokalla.

Painotetun opetuksen oppilaaksiotto on aina toissijaista oppilaaksiottoa. Oppilaalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta koululaismatkakorttiin toissijaiseen kouluun.

Hakeminen musiikkiluokalle

Musiikkiluokallehaetaan 2. vuosiluokalla. Opiskelemaan voi hakea täyttämällä Ilmoittautuminen musiikkiluokkatestiin-lomakkeen ja palauttamalla sen omalle luokanopettajalle joulukuussa. Musiikkiluokkatestit järjestetään tammikuussa ja niiden tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan kotiin. Tieto pääsystä musiikkiluokalle ilmoitetaan helmikuun aikana.

Musiikkiluokkaopetus alkaa 3. vuosiluokalta ja musiikkiluokalla voi opiskella 9. vuosiluokan loppuun saakka.

Musiikkiluokalle tai kaksikieliseen opetukseen 7. vuosiluokalta alkaen

Musiikkiluokille ja ruotsin kielikylpyopetukseen otetaan uusia oppilaita myös 7. vuosiluokalta alkaen, jos ryhmissä on tilaa. Opiskelemaan voi hakea täyttämällä Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen -lomakkeen ja palauttamalla sen omalle luokanopettajalle lokakuussa. Lisäksi tulee olla yhteydessä siihen kouluun josta opiskelupaikkaa haetaan ja sopia mahdollisesta valintakokeesta.

Koulujen infotilaisuudet koulutulokkaiden huoltajille

Englanninkielinen opetus

  • ti 9.1.2018 Vantaan kansainvälinen koulu klo 18 (Hagelstamintie 1). Hakijoille järjestetään englannin kielen koe.
  • ke 10.1.2018 Kaivokselan koulu klo 18 (Kaivosvoudintie 10). Hakijoille järjestetään kielellisen valmiuden koe.
  • to 11.1.2018 Rekolanmäen koulu klo 18 (Valtimotie 4). Hakijoille järjestetään kielellisen valmiuden koe.

Kaksikielinen opetus suomi-saksa

  • ti 9.1.2018 klo 18 Länsimäen koulu (Pallastunturintie 27)

Ruotsin kielikylpy

  • ke 10.1.2018 klo 18 Viertolan koulu (Liljatie 2)
  • to 11.1.2018 klo 18 Uomarinteen koulu (Pikkukoulu, Uomarinne 2, kulku Virtakujan puolelta)

Montessoriopetus

  • to 11.1.2018 klo 18 Kuusikon koulu (Hovitie 11)

Ajankohtaista

Instagram

Twitter