Kaksikielinen opetus suomi-saksa

Lapset kartalla

Länsimäen koulun kaksikielisessä suomi-saksa opetuksessa opitaan saksaa toiminnallisesti ja käytännönläheisesti. Kielellä
leikitellään, lauletaan ja näytellään modernia opetusteknologiaa hyödyntäen. Saksalaiseen kulttuuriin tutustutaan paitsi arkipäivän kouluelämässä myös vuoden eri juhlien ja tapahtumien yhteydessä.

Länsimäen kouluun perustettavalle laajamittaisen saksa-suomi-opetuksen luokalle voivat pyrkiä kaikki koulutulokkaat. Saksan kieltä ja eri aineiden sisältöjä opitaan toiminnallisesti ja käytännönläheisesti. Saksalaiseen kulttuuriin tutustutaan paitsi arkipäivän kouluelämässä myös vuoden eri juhlien ja tapahtumien yhteydessä.

Saksaksi opetetaan

  • 1.—2. luokilla noin 50 % opetuksesta
  • 3.—6. luokilla noin 25 % opetuksesta

Luokalle pyrkijöiltä ei edellytetä saksan kielen taitoa. Luokalle otetaan ensisijaisesti vantaalaisia lapsia. Muiden kuntien hakijoita voidaan ottaa vantaalaisten lasten jälkeen, mikäli opetusryhmissä on tilaa.

Kaksikielinen opetus siirtyy Länsimäkeen Martinlaakson koulusta 1.8.2016 alkaen. Martinlaakson koulussa opiskelevat oppilaat jatkavat opiskelua Martinlaaksossa 6. vuosiluokan loppuun saakka.

Laajamittainen kaksikielinen opetus – mitä se on?

Laajamittainen kaksikielinen opetus eli kielipainotteinen opetus tarkoittaa oppisisältöjen ja vieraan kielen yhdistämistä perusopetuksessa. Esimerkiksi matematiikkaa opitaan leikinomaisesti suomen lisäksi myös vieraalla kielellä.

Varhainen vieraan kielen opetus hyödyntää koulua aloittavien lasten herkkyyttä kielenoppimiselle ja saa lapsen innostumaan vieraista kielistä. Äidinkieltä (suomea) sekä lukemista ja kirjoittamista opetetaan aina suomeksi. Kielen varhaisella oppimisella on tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus myös yleiseen oppimiskykyyn.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter