Hae varhaiskasvatukseen

Iloisia lapsia päiväkodissa

Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta ympäri vuoden. Kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja yksityiseen ostopalveluun hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Kun kyseessä on äkillinen varhaiskasvatuspaikan tarve, hakemus on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla suoraan yhteyttä hoitopaikkaan. Päätös lapsen varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille kirjallisena tai sähköisenä.
Hakemuslomake pdf.

Varhaiskasvatuksen kerhoihin on hakuaika huhtikuussa, mutta hakemuksen voi jättää myös muina aikoina.

Varhaiskasvatus pääkaupunkiseudulla

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa asuvilla perheillä on mahdollisuus hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa myös muista pääkaupunkiseudun kaupungeista kuin omasta asuinkaupungistaan, tämä ei kuitenkaan koske ostopalveluna järjestettyä varhaiskasvatusta eikä kaupungin järjestämää ympärivuorokautista varhaiskasvatusta.

Perheen muuttaessa toiseen kuntaan lapsen päivähoitopaikka säilyy entisessä asuinkunnassa perheen niin halutessa koulunkäynnin aloittamiseen saakka.
Perheen tulee keskustella hoitopaikkajärjestelyistä päiväkodin johtajan kanssa.