Hakeminen varhaiskasvatukseen

Jos lapsen huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä, lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Kun toinen huoltajista on kotona, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa. Tällöin laajempi varhaiskasvatus voi tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta johtuvasta syystä, josta huoltajan tulee tehdä erillinen selvitys. Laajempi tarve määritellään erikseen lapsen ja perheen tilanteen mukaan ja päätös voi olla esimerkiksi 25 tai 30 tuntia viikossa.

Samalla hakemuksella voi hakea

  • paikkaa päiväkodista, perhepäivähoidosta, ryhmäperhepäiväkodista
  • paikkaa varhaiskasvatuksen kerhosta
  • palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin

Päiväkodin johtaja on sinuun yhteydessä 2-3 viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut hakemuksesi.

Mikäli perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa muusta kuin omasta asuinkunnastaan, tulee hakemukseen merkitä hoitopaikkatoive myös omasta kunnasta. Hakiessa täytetään kyseisen kunnan oma hakemuslomake. Hoitopaikkoja myöntäessä kukin kaupunki asettaa omalla alueellaan asuvat lapset etusijalle. Perheet maksavat varhaiskasvatuksesta järjestävän kaupungin määrittämät asiakasmaksut.

Sähköiselle hakemukselle voit tunnistautua joko henkilökortilla tai pankin verkkotunnuksilla. Kun olet lähettänyt hakemuksen, järjestelmä tuo ruudulle viestin ja hakemusnumeron, josta tiedät hakemuksen menneen perille.

Voit myös täyttää ja tulostaa Pdf-muodossa olevan varhaiskasvatushakemuksen tai hakea hakemuksen päiväkodeista, varhaiskasvatustoimistosta tai yhteispalvelupisteistä. Hakemuksen voit palauttaa joko päiväkotiin tai postittaa osoitteeseen: Vantaan kaupunki, varhaiskasvatus/asiakasmaksut, PL 313, 01301 Vantaa.

Lisätietoja eri varhaiskasvatuspalveluista, toimintaperiaatteista, lasten valinnoista ja valintamenettelyistä saat päiväkodin johtajilta.

Päätökset asiointitilille

Päätökset varhaiskasvatuspaikasta, palvelusetelin ja sen arvon vahvistamisesta voidaan lähettää sähköisesti asiointitilille hakijan suostumuksella.

Suostumuksen voi antaa sähköisen hakemuksen täyttämisen yhteydessä tai sen voi ilmoittaa oman alueen toimistosihteerille. Asiointitilin voi ottaa käyttöön suomi.fi sivuilla (osoitteessa: https://asiointitili.suomi.fi/)

Ilmoitus päätöksen saapumisesta asiointitilille lähetetään hakijalle joko tekstiviestinä tai sähköpostilla. Huomioithan että, asiointitilille ei tallennu sähköisen varhaiskasvatushakemuksen tiedot.

Lasten sijoittaminen varhaiskasvatukseen

Alla kerrotaan, miten hakemuksen käsittely etenee. Päätökset tehdään noin kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa. Elokuussa aloittavien osalta päätökset tehdään kuitenkin jo ennen juhannusta. Kiireelliset hakemukset käsitellään välittömästi.

1. Hakemuksen käsittely

Päiväkodin johtaja on yhteydessä perheeseen 2-3 viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päiväkodin johtaja tarkistaa hakemuksessa annetut tiedot ja kertoo perheelle olemassa olevista eri vaihtoehdoista, alueen paikkatilanteesta ja käsittelyaikataulusta. Kun varhaiskasvatuksessa aloittaminen tulee ajankohtaiseksi, päiväkodin johtaja on uudestaan yhteydessä perheeseen ja tarkistaa, että varhaiskasvatuksen tarve on vielä olemassa ja kertoo olemassa olevat vaihtoehdot.

2. Sijoittamiskokous

Alueen päiväkotien johtajat käsittelevät saapuneet hakemukset. Kokouksessa lapset sijoitetaan varhaiskasvatukseen huomioiden perheiden toiveet ja opetuslautakunnan 18.5.2015 päättämät sijoittamista ohjaavat periaatteet.

3. Päätös varhaiskasvatuspaikasta perheille

Päätös lähetetään teille kirjallisena tai sähköisenä

4. Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Paikan vastaanottamisesta ja tutustumisesta sovitte lapsen tulevan varhaiskasvatuspaikan päiväkodin johtajan kanssa. Varhaiskasvatuksen alkaessa sovitte lapsen hoitoajoista päiväkodin johtajan kanssa.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter