Päivähoitopaikkatakuu päivähoidossa olevalle lapselle

Sopimus päivähoitopaikkatakuulle jäämisestä
Ilmoitus päivähoitopaikkatakuulta palaamisesta

Vantaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on käytössä päivähoitopaikkatakuu, joka oikeuttaa päivähoidossa olleen lapsen palaamaan entiseen päiväkotiin tai mahdollisuuksien mukaan entiseen perhepäivähoitopaikkaan päivähoidon keskeytyksen jälkeen.

Takuun edellytykset ovat:

  • päivähoidon keskeyttäminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukautta
  • lapsi on ollut päivähoidossa vähintään 4 kuukautta ennen hoidon keskeyttämistä
  • hoidon keskeyttämisestä tehdään päiväkodin johtajan kanssa kirjallinen sopimus vähintään kaksi viikkoa ennen päivähoidon keskeyttämistä
  • perhe ilmoittaa kirjallisesti kuukautta ennen sopimusajan umpeutumista palaako lapsi keskeytysajan jälkeen päivähoitoon
  • elokuussa päivähoitoon palaavien lasten osalta ilmoitus tulee tehdä viimeistään 31.5., mikäli päivähoitopaikkatakuuta jatketaan, siitä tehdään uusi sopimus
  • Paluu päivähoitoon voi tapahtua kaikkina kuukausina, lukuun ottamatta kesä- tai heinäkuuta, jolloin oma hoitopaikka saattaa olla suljettuna.
  • Keskeytyksen ajalle on mahdollista hakea Kelalta Lasten kotihoidontukea.
  • Päivähoidon keskeyttäminen päivähoitopaikkatakuulla sopii esimerkiksi perheelle, jonka vanhempi lapsi jää pois päivähoidosta uuden perheenjäsenen syntymän johdosta tai perheelle, jonka huoltaja jää työttömäksi.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter