Varhaiskasvatussuunnitelma


Varhaiskasvatussuunnitelma on alle kouluikäisten toimintaa ohjaava opetussuunnitelma, joka perustuu päivähoitolakiin ja asetuksiin. Jokaiselle päivähoidossa ja kerhotoiminnassa mukana olevalle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty opetuslautakunnassa 15.5. 2017, ja se otetaan käyttöön 1.8.2017

Päiväkotien omat varhaiskasvatussuunnitelmat löytyvät päiväkotien kotisivuilta. Niistä löytyvät tarkat ja konkreettiset kuvaukset päiväkodin toiminnan arjesta.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan lapsen nykyistä elämänvaihetta, mielenkiinnon ja oppimisen kohteena olevia asioita, sekä sovitaan perheen kanssa yhteisistä kasvatustavoitteista.

Ajankohtaista

Twitter