Varhaiskasvatussuunnitelma


Varhaiskasvatussuunnitelma on alle kouluikäisten toimintaa ohjaava opetussuunnitelma, joka perustuu päivähoitolakiin ja asetuksiin. Jokaiselle päivähoidossa ja kerhotoiminnassa mukana olevalle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmapdf, 1053 kb.

Päiväkotien omat varhaiskasvatussuunnitelmat löytyvät päiväkotien kotisivuilta. Niistä löytyvät tarkat ja konkreettiset kuvaukset päiväkodin toiminnan arjesta.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan lapsen nykyistä elämänvaihetta, mielenkiinnon ja oppimisen kohteena olevia asioita, sekä sovitaan perheen kanssa yhteisistä kasvatustavoitteista.