Toiminnan ja palvelujen kehittäminen

Lähtökohtana kehittämistyölle ovat kullekin valtuustokaudelle tehdyt linjaukset. Palvelumuotoilussa muokataan ja kehitetään palveluita yhdessä käyttäjien kanssa hyödyntäen yhteistoiminnallisia työskentelytapoja.

Painopistetyöskentely on Vantaan varhaiskasvatuksen innovaatio, jossa kehitetään koko organisaation voimin yhteiseksi valittua teemaa. Näitä teemoja ovat olleet liikunta, kieli ja varhainen vuorovaikutus, ympäristö ja luonto sekä leikki vuosina 2013-16. Yksi kehittämisjakso käytettiin varhaiskasvatussuunnitelmien päivittämiseen. Hankkeet sidotaan tiiviisti painopistetyöskentelyn rakenteisiin. Näin turvataan hankkeissa saadun kokemuksen laajamittainen hyödyntäminen.

Varhaiskasvatus on siirtymässä mobiiliaikaan

Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön maanantaina 11.1.2016 viidessä toimintayksikössä lasten sähköinen päiväkotiin tulo- ja kotiinlähtöaikojen kirjaaminen. Älypuhelimissa olevaan sovellukseen leimataan lasten tulo- ja lähtöajat tunnisteen avulla. Tunniste on sininen avaimenperännäköinen ”lätkä”, ”tägi”, ”lätyskä” tai ”lätyskäinen”. Kuten rakkaalla lapsella on tunnisteellakin jo monta nimeä!
Perhepäivähoidossa sovellus on ollut käytössä jo keväästä 2015 ilman tunnisteita. Siellä hoitajat tallentavat lapset sisään ja ulos suoraan puhelimessa olevaan sovellukseen. Nyt mukaan tulivat Hämevaaran, Pakkalanrinteen, Ruokopillin, Matarin ja Timotejn toimintayksiköt, joissa on päiväkoteja sekä ryhmäperhepäiväkoteja. Käytännön on tarkoitus laajeta vaiheittain kaikkiin Vantaan varhaiskasvatuksen toimintayksiköihin.
Käyttökokemuksia kerätään sekä perheiltä että henkilökunnalta kahden kuukauden pilottijakson aikana. Vanhemmilta on jo kuultu kommentteja, kuten ”vihdoinkin siirrytään nykyaikaan”, ”tämähän onkin helppoa”, ”jaahas, yksi lisätoiminto kiireisiin aamuihin”. Henkilökunta on ottanut uuden käytännön mielenkiinnolla vastaan.
Kokeilun tavoitteena on saada kokemusten pohjalta toimintamallit, joilla leimaamisesta saadaan mahdollisimman helppo ja joustava osa tuomis- ja hakemistilanteita. Henkilökunnan työn kannalta tavoitteena on säästää aikaa, kun perinteisiä lasten läsnäoloa seuraavia ns. päiväkirjoja ei enää tarvitse täyttää.
Päiväkodin johtajankin työtä mobiili tulee Ruokopillin toimintayksikön Silja Rahkamon mielestä helpottamaan. ”Ajantasaisen tiedon saaminen lasten läsnäoloista auttaa henkilökunnan työvuorosuunnittelun tekemisessä. ”

Helsingin Sanomien juttu aiheesta 26.1.2016

Verkkopedagogin tervehdys


Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tieto- ja viestintäteknologian hanke on edennyt vaiheeseen, jossa koulutamme noin 25 esiopettajaa gurupedagogeiksi. Maalis- ja huhtikuun aikana gurupedagogit vierailevat jokaisessa päiväkodissa yhden päivän ajan ohjaamassa pienryhmiä tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti pedagogista osaamista. Esiopetuksen opetussuunnitelma antaa tienviitat medialukutaidon ja tvt -taitojen oppimisen tavoitteisiin. Keskeistä on teknologiaan tutustuminen ja sen ottaminen osaksi arkea. Yhdessä lasten kanssa kokeilemalla ja opettelemalla löytyy sopivia tapoja hyödyntää laitteita omassa ryhmässä. Uuden opetussuunnitelman mukaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin on luontevaa ottaa mukaan tablet-laitteet. Oppimisen monenlainen dokumentointi, tiedonhaku ja -arviointi, oppimispelit ja ilmaisuun kannustavat sovellukset tuovat paljon uutta yhteistä ihmeteltävää ja iloa. Tieto- ja viestintäteknologia luo uusia mahdollisuuksia lisätä lapsen kokemaa toimijuutta eli aktiivista vaikuttamista.


Lapsilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologian käytön oppimiseen ja turvalliseen käyttöön. On tärkeää, että me jokainen lähdemme mukaan kokeilemaan, leikkimään ja oppimaan. Arjessa hyödyllisimpiä vinkkejä ovat usein ne, jotka on kuultu joltain toiselta, jotka joku jo on hyväksi havainnut. Vantaan varhaiskasvatuksessa tieto- ja viestintäteknologista osaamista on jo runsaasti, erinomaisia kokeiluja on tehty ja ideoita on ilmassa. Keräämällä ja jakamalla näitä arvokkaita kokemuksia voimme jokainen oppia lisää.
Järjestämme kevään aikana myös työpajoja, joissa tutustumme erilaisiin sovelluksiin ja jaamme käytännön kokemuksia. Medialukutaito ja tieto- ja viestintäteknologian taidot ovat näkyvästi esillä myös kevään OPS-koulutuksissa. Vantaa on edelläkävijä uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Voitte olla yhteydessä minuun, kun teillä herää kysymyksiä tai kehittämisehdotuksia liittyen tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen käyttöön.

Päivi Leppänen, verkkopedagogi etunimi.sukunimi@vantaa.fi