Hankkeet

Vantaan varhaiskasvatus tunnetaan aktiivisena kasvatuksellisen ja pedagogisen toiminnan kehittäjänä. Kehittämisyhteistyössä olemme verkostoituneet pääkaupunkiseudullisesti VKK –Metron kautta. Lisäksi teemme tällä hetkellä verkostoyhteistyötä Vilnan pedagogisen yliopiston leikkilaboratorion kanssa. Tähän yhteistyöhön linkittyy tutkijoita ja käytännön tason työntekijöitä Liettuasta, Englannista, Puolasta ja Venäjältä sekä myös Helsingin yliopistosta. Tähän yhteistyöhön liittyen on haettu Erasmus+ rahoitusta.

Vantaalaisessa varhaiskasvatuksessa kehittämistyö rakentuu painopistetyöskentelyn ympärille. Painopistetyöskentelyssä koko organisaatio painottaa tietyn sovitun teeman kehittämistä. Vuosina 2013-16 teeman on leikki. Hankkeet nivotaan yhteen valitun kehittämisteeman kanssa, jolloin voidaan hyödyntää olemassa olevia kokousrakenteita ja painopistetyöskentelyn koulutuksia, tapaamisia ja vertaiskäyntejä. Painopistetyöskentely sai alkunsa liikuntaprojektista Päivähoito Liikkuu Vantaalla ja leikkiin liittyy Opetushallituksen rahoittama Esiopetuksen lapset ”leikkiagentteina” –hanke.

TAIKAVA (taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa) -hanke on Vantaan varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteinen, poikkihallinnollinen kehittämishanke vuosina 2014-2016. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uusia tapoja tukea lasten hyvinvointia ja tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita. Kymmeneen päiväkotiin on palkattu taidepedagogi, jonka tehtävänä on tuoda toimintaan uudenlaisia keinoja ja menetelmiä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter