Tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön kehittämishanke


Vantaan varhaiskasvatus toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishanketta yhteistyössä Vantaan perusopetuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena varhaiskasvatuksen osalta on:


1. Tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön osaamisen vahvistaminen esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti

  • Otetaan käyttöön uutta oppimista, lasten osallisuutta ja monilukutaitoa edistäviä työtapoja, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa
  • Jalkautetaan Tvt:n pedagogisen käytön strategiaa


2. Tvt:n hyödyntäminen oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyssä

  • Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten osallisuuden vahvistamisessa
  • Tuetaan tvt:n avulla vuorovaikutus-, kommunikointi- ja tunnetaitojen kehittymistä


3. Varhaiskasvatuksen ja perheiden välisen yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen

  • Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa ja sosiaalista mediaa
  • Järjestetään perusopetuksen kanssa esi- ja perusopetuksen lapsille ja huoltajille tarkoitettuja koodaustapahtumiaVantaan varhaiskasvatuksen henkilöstön tvt -koulutukset järjestetään vertaisoppimisen mallilla.

  • Gurupedagogit (23) ovat tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen käyttöön koulutettuja lastentarhaopettajia. Gurupedagogit opastavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä keväällä 2016 jokaisessa päiväkodissa.
  • Tvt -tukihenkilöt huolehtivat päiväkotien tvt-laitteiston toimivuudesta ja opastavat henkilökuntaa laitteiden käytössä. Tvt-tukihenkilö on jokaisessa päiväkodissa.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter