Vantaan varhaiskasvatuksen tutkimusluvat

Varhaiskasvatuksen alueella tehtävistä tutkimuksista ja opinnäytetöistä tulee tehdä tutkimuslupahakemus. Kaavakkeessa ei kysytä hakijan sähköpostiosoitetta, mutta se on hyvä mainita, jotta voimme pyytää mahdollisia tarkennuksia.

Tutkimussuunnitelmassa kiinnitämme huomiota tutkimuksen suorittamistapaan ja tutkimuseettisiin näkökulmiin. Meitä kiinnostaa myös kuinka paljon tutkimukseen osallistuminen vie aikaa työntekijöiltämme. Opinnäytetöiden tulee olla otokseltaan suppeita, koska kyselyjä ja opinnäytetöitä tehdään suuret määrät. Väitöskirjat ja valtakunnallista merkittävyyttä omaavat tutkimukset ovat eri asia. Opiskelijan oppilaitos vastaa varsinaisesta tutkimuksen sisällön ohjaamisesta.

Liitteeksi tarvitaan vähintään tutkimussuunnitelma, lisäksi voi mukaan liittää mahdollisen kyselykaavakkeen. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi eettisten näkökohtien huomiointi ja vanhemmilta tarvittavat luvat.

Tutkimuksesta pitää sopia päiväkodin johtajan / päiväkotien johtajien kanssa. Hakemuksessa pitää mainita tutkimuksessa mukana olevien johtajien ja päiväkotien nimet erikseen.

Työelämäharjoitteluun liittyvät suppeat tehtävät / harjoitukset

Opiskelijoiden työelämäharjoitteluun kuuluu erilaisia pienimuotoisia havainnointitehtäviä. Näistä ei luonnollisesti haeta tutkimuslupaa, mutta perheiltä/vanhemmilta on pyydettävä lupa ja kerrottava riittävän selvästi mistä on kyse. Opiskelijan on tehtävä itse esittely/kyselykirje vanhemmille.

Päivähoidon henkilökunnan tehtävänä seurata opiskelijoita ja heidän työskentelyään, jotta se täyttää yleiset kasvatukseen liittyvät eettiset seikat.

Lisätietoja:
Katjamaria Halme

katjamaria.halme@vantaa.fi

Ajankohtaista

Instagram

Twitter