Vanhemmat mukaan suunnitteluun

Varhaiskasvatuspalveluissa lasten ja vanhempien kokemuksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Alueilla tai yksiköissä voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia tai työpajoja, joissa yhdessä henkilökunnan kanssa pohditaan sitä, miten palveluja voidaan kehittää. Yksiköiden omista tilaisuuksista saa tietoa suoraan päiväkodeista. Alueellisista ja kaupunkitasoisista tilaisuuksista saa tietoa päiväkodeista, Varhaiskasvatuksen uutiskirjeestä, vantaa.fi-sivustolta ja Lasten Vantaa –Facebook-sivulta.

Asiakaskyselyt

Palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan ja ideoistaan vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Vantaan varhaiskasvatus on mukana pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti toteuttamassa varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä, joka toteutetaan marraskuussa 2017. Vastaava kysely on toteutettu viimeksi vuonna 2014.Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset 2014

Vuoden 2017 aikana laaditaan myös selvitys rajatusta varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeudesta.Selvityksessä tarkastellaan Vantaalla saatujen kokemusten perusteella varhaiskasvatusoikeudessa tapahtuneiden muutoksien lapsi- ja sukupuolivaikutuksista. Selvityksen tulokset raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 aikana.

Kahden vuoden välein toteutettavan kerhojen, avointen päiväkotien ja asukaspuistojen asiakaskyselyn avulla arvioidaan ja kehitetään avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Tämä kysely toteutettiin viimeksi vuonna 2016.

Huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja sen sujuvuudesta verkkokyselyn avulla.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter