Kivistön alueen tilaisuudet

Kivistössä järjestettin kaksi tilaisuutta keskiviikkona 20.1 2015 asukastila Rubiinissa klo 9-11.30 ja 15.30-17.30.

Tilaisuuksissa esiteltiin ja keskusteltiin vanhemmille tehdyn verkkokyselyn tuloksista. Lisäksi yhdessä vanhempien kanssa arvioitiin lapsen, perheen ja päiväkodin näkökulmasta eri vaihtoehtojen (4 h/pv 5 pv/vko, 6-7 h/pv 3 pv/viikko ja kerhotoiminta) positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Myös päiväkodinjohtajat ovat tehneet vaihtoehdoista vaikutusten arviointia lapsen, perheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta.Tilaisuudessa syntyneitä kommentteja ja näkemyksiä käsitellään alueen päiväkodinjohtajien yhteisessä tapaamisessa. Maaliskuun aikana laaditaan suunnitelma siitä, miten enintään 20 h/viikko annettava varhaiskasvatus tullaan toteuttamaan Kivistön alueella.