Korson alueen tilaisuudet

Korsossa järjesttiin kolme tilaisuutta huoltajille, joissa heillä esiteltiin marras-joulukuussa tehdyn asiakaskyselyn tuloksia ja arvioitiin ydessä vanhempien kanssa kyselyssä ehdotettuja eri vaihtoehtoja. Nämä vaihtoehdot olivat 4h x 5krt/vko, 6-7 h x 3 krt/vko, 2x8h ja 1x 4h ja kerhotoiminta.

Mitä tapahtuu seuraavksi

Alueen päiväkodinjohtajat kartoittavat omissa yksiköissään varhaiskasvatuksessa olevien lasten tilanteen maaliskuun aikana. Tämän jälkeen suunnitellaan miten palvelut voidaan tuottaa alueella parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on, että eri palveluvaihtoehdot ovat valmiina huhtikuun lopulla.

Kulomäen tilaisuus järjestettiin 20.1.2016 Ankkalammen päiväkodissa

Tilaisuudessa keskusteltiin paljon kerhotoiminnan positiivisista ominaisuuksista kuten muun muassa siitä että, Vantaalla kerhoissa työskentelee pääsääntöisesti lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja, kerhotoiminta on maksutonta, selkeä oma ryhmä, perhe ei menentä kotihoidon tukea ja toiminta on laadukasta, suunniteltua ja tavoitteellista. Lisäksi toivottin, että asukaspuistoja ja muuta avointa varhaiskasvatustoimintaa vosi olla useammassa paikassa.

Keskustan tilaisuus järjestettiin 21.1. 2016 Leppäkorven päiväkodissa

20 tunnin järjestämiseksi vaihtoehto, jossa lapsella on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen joka päivä 4 tuntia oli yleisesti suosituin vaihtoehto. Tämä vaihtoehto mahdollistaisia lapsen näkökulmasta säännöllisyyden ja helpottaisi ryhmäytymistä. Neljän tunnin päivästä jää aikaa vielä riittävästi perheen yhdessäoloon. Haasteena tässä vaihtoehdossa nähtiin se että, saako lapsi riittävästi lepoa ja miten päivän ruokailut rytmitetään.

Vanhemmat ja henkilökunta pohtivat mm. sitä, että voisiko kerhotoimintaan ja muuhun varhaiskasvatukseen yhdistää lisäksi järjestöjen järjestämää harrastustoimintaa.

Mikkolan tilaisuus järjestettiin 21.1.2016 Saturnuksen päiväkodissa

Puhuttiin paljon kaverisuhteista ja lasten ryhmäytymisestä. Lapsen vireystilasta ja jaksamisesta, Huomiota kiinnitettiin myös siihen että kerhotoiminnassa perheillä säilyy kotihoidon tuki, mutta sen menettää jos valitsee uuden lain mahdollistaman 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelun päiväkodissa.

Ajankohtaista

Twitter