Myyrmäen alueen tilaisuudet

Alueella järjestettiin kolme tilaisuutta. Tilaisuuksissa esiteltiin ja keskusteltiin vanhemmille tehdyn verkkokyselyn tuloksista. Lisäksi yhdessä vanhempien kanssa arvioitiin lapsen, perheen ja päiväkodin näkökulmasta eri vaihtoehtojen (4 h/pv 5 pv/vko, 6-7 h/pv 3 pv/viikko ja kerhotoiminta) positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Myös päiväkodinjohtajat ovat tehneet vaihtoehdoista vaikutusten arviointia lapsen, perheen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta.Tilaisuuksissa syntyneitä kommentteja ja näkemyksiä käsitellään alueen päiväkodinjohtajien yhteisessä tapaamisessa. Maaliskuun aikana laaditaan suunnitelma siitä, miten enintään 20 h/viikko annettava varhaiskasvatus tullaan toteuttamaan Myyrmäen alueella.

Niittyvillan avoimessa päiväkodissa pidetty tilaisuus 15.2.

Tilaisuudessa käytiin monipuolista keskustelua eri palveluvaihtoehdoista. Vanhempien näkökulman lisäksi saimme kuulla myös isovanhemman näkemyksiä palvelujen järjestämiseen.
Erityisesti keskustelussa pohdittiin lapsen kotipäivien merkitystä sekä säännöllisen rytmin hyviä puolia. Kerhotoimintaa pidettiin erinomaisena vaihtoehtona, koska se on maksutonta ja päivästä ei tule liian pitkä lapselle. Keskustelussa korostui myös se että, on tärkeää tiedostaa perheiden erilaiset tarpeet ja mahdollisuuksien mukaan huomioida ne palvelujen järjestämisessä.

Vaskikellon avoimessa päiväkodissa pidetty tilaisuus 29.2.

Vaskikellossa vanhemmat pitivät tärkeinä selkeää viikkorytmiä ja suomenkielen opetusta. Suosituin vaihtoehto oli 4 tuntia 5 kertaa viikossa tapahtuva varhaiskasvatus. Toisessa vaihtoehdossa, jossa varhaiskasvatusta annettaisiin 3 päivänä viikossa 6-7 tuntia päivässä hyvänä puolena pidettiin sitä, että perheillä on enemmän yhteistä aikaa arkisin. Kerhotoiminnassa on vanhempien mielestä parasta maksuttomuus sekä se että, kasvatattajina toimivat lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Avoin päiväkoti Soittorasiassa 1.3. pidetty tilaisuus

Soittorasiassa parhaana vaihtoehtona pidettiin kerhotoimintaa ja sen lisäämistä Myyrmäen alueella. Lisäksi toivottiin pienemmille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettua perhekerhoa, joka edistäisi myös maahanmuuttajaperheiden kotoutumista ja tutustumista muihin vanhempiin. Perheen näkökulmasta pidettiin tärkeänä sitä, että eri ikäisten sisarusten osallistuminen varhaiskasvatukseen ja koulunkäynti sopivat aikataulullisesti yhteen.

Ajankohtaista

Twitter