Ilta- ja yöhoito

Ilta- ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta ja hoitoa kutsutaan vuorohoidoksi. Vuorohoitoa järjestetään perheille, jotka tarvitsevat vanhempien työn tai iltaopiskelun vuoksi lapselleen hoitoa iltaisin, viikonloppuisin ja/tai öisin. Vantaalla on päiväkoteja, jotka tarjoavat iltahoitoa (klo 18.00-22.00) sekä sen lisäksi ympärivuorokautista hoitoa tarjoavia päiväkoteja (yöt ja viikonloput).

Perustietoa vuorohoidosta

Ilta- ja ympärivuorokautisen hoidon tarve tulee todistaa työnantajan tai koulutuksen järjestäjän antamalla todistuksella. Todistuksessa tulee ilmetä vanhempien työ- tai opiskeluajat.

Jokaisen lapsen kanssa tehdään hoitoaikasopimus, joka kattaa lapsen kokonaishoidon tarpeen (iltahoidossa maksimissaan 10 h/päivä).

Lapsen hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin ja opiskeluaikoihin. Lapsen päiväkohtaiset hoitoajat vanhempien työ- ja opiskeluaikoineen ilmoitetaan Vantaan kaupungin Lapsen hoitojärjestelyt -lomakkeella, lomakkeen saa myös ilta- ja ympärivuorokautisista päiväkodeista. Lapsen ollessa Iltahoidossa klo 18.00-22.00 välisenä aikana hänelle tarjotaan päivällinen ja iltapala.

Jos perheellä on työstä tai opiskelusta johtuen satunnaista hoidontarvetta iltaisin, öisin tai viikonloppuisin, on heillä mahdollisuus neuvotella tilapäisestä vuorohoidon järjestämisestä ympärivuorokautisessa päiväkodissa. Jos lapsella on viikonloppuhoidon tarvetta, tulee hänellä olla viikolla korvaavat arkivapaat. Ohjeet hoitoaikasopimuksen tekoon.

Ympärivuorokautiset päiväkodit

Länsi-Vantaa
Kilterin päiväkoti, Iskoskuja 8 G, 01600 Vantaa
p. 050 3124456

Keski- ja Itä-Vantaa
Sinirikon päiväkoti, Kultarikontie 2, 01300 Vantaa
p. 050 3145450

Pohjois-Vantaa
Hansin päiväkoti, Sairaalakatu 4, 01400 Vantaa
p. 040 7332987

Iltahoitoa tarjoavat päiväkodit

Arkisin klo 18.00-22.00 välisenä aikana päivähoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestetään viidessä päiväkodissa.

Hakunilan alue
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, 01200 Vantaa
p. 050 3146405

Kivistö-Aviapoliksen alue
Lystilän päiväkoti, Lustikullantie 3, 01510 Vantaa
p. 050 3145591

Korso-Koivukylän alue
Ankkalammen päiväkoti, Metsontie 27, 01450 Vantaa
p. 050 3105978

Myyrmäen alue
Kilterin päiväkoti, Iskoskuja 8 G, 01600 Vantaa
p. 050 3124456

Tikkurilan alue
Veturipolun päiväkoti, Esikkotie 3, 01300 Vantaa
p. 050 3121845

Ajankohtaista

Instagram

Twitter