Ilta-ja ympärivuorokautinen hoito

Iltahoitoa järjestetään perheille, jotka tarvitsevat vanhempien työn tai iltaopiskelun vuoksi lapselleen hoitoa arki-iltaisin klo 18.00–22.00 välisenä aikana. Ympärivuorokautistahoitoa järjestetään edellä mainituista syistä lisäksi öisin ja viikonloppuisin.

Ilta- ja ympärivuorokautisen hoidon tarve tulee todistaa työnantajan tai koulutuksen järjestäjän antamalla todistuksella. Todistuksessa tulee ilmetä vanhempien työ- tai opiskeluajat.
Jokaisen lapsen kanssa tehdään hoitoaikasopimus, joka kattaa lapsen kokonaishoidon tarpeen (iltahoidossa maksimissaan 10 h/päivä).
Lapsen hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin ja opiskeluaikoihin. Lapsen päiväkohtaiset hoitoajat vanhempien työ- ja opiskeluaikoineen ilmoitetaan Vantaan kaupungin lomakkeella –lapsen hoitojärjestelyt, lomakkeen saa myös ilta- ja ympärivuorokautisista päiväkodeista. Lapsen ollessa Iltahoidossa klo 18.00-22.00 välisenä aikana hänelle tarjotaan päivällinen ja iltapala.

Jos perheellä on työstä tai opiskelusta johtuen satunnaista hoidontarvetta iltaisin, öisin tai viikonloppuisin, on heillä mahdollisuus neuvotella tilapäisestä vuorohoidon järjestämisestä ympärivuorokautisessa päiväkodissa. Jos lapsella on viikonloppuhoidon tarvetta, tulee hänellä olla viikolla korvaavat arkivapaat. Mahdollisista päivähoitomaksua alentavista vapaapäivistä (4-12 / kk) voi sopia päivähoidon alkaessa päiväkodinjohtajan kanssa. Ohjeet.hoitoaikasopimuksen tekoon.

Ympärivuorokautiset päiväkodit

Länsi-Vantaa
Kilterin päiväkoti, Iskoskuja 8 G, 01600 Vantaa, p. 09 8393 5101

Keski- ja Itä-Vantaa
Sinirikon päiväkoti, Kultarikontie 2, 01300 Vantaa, p. 09 8392 3383

Pohjois-Vantaa
Hansin päiväkoti, Sairaalakatu 4, 01400 Vantaa, p. 09 8392 4179

Iltahoitoa tarjoavat päiväkodit

Arkisin klo 18.00-22.00 välisenä aikana päivähoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestetään viidessä päiväkodissa.

Hakunilan alue
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, 01200 Vantaa,
p. 09 8393 0177

Kivistö-Aviapoliksen alue
Lystilän päiväkoti, Lustikullantie 3, 01510 Vantaa,
p. 050-3145591

Korso-Koivukylän alue
Ankkalammen päiväkoti, Metsontie 27, 01450 Vantaa,
p. 09 8393 2660

Myyrmäen alue
Kilterin päiväkoti, Iskoskuja 8 G, 01600 Vantaa,
p. 09 8393 5101

Tikkurilan alue
Veturipolun päiväkoti, Esikkotie 3, 01300 Vantaa,
p. 09 8392 4488

Ajankohtaista

Instagram

Twitter