Myyrmäen alueen kerhot

Vanhempien ylläpitämä perhekerho

Kimaran päiväkoti
Kimaratie 12
01680 Vantaa

Kimaran lapsiperheillä on mahdollisuus kokoontua päiväkodin ala-aulassa yhtenä aamupäivänä 9:30-11.30 välisenä aikana. Päivästä sovitaan päiväkodinjohtajan kanssa . Perhekerhossa lapset ovat yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien on mahdollista saada toisistaan vertaistukea ja lapset saavat leikkiseuraa. Perhekerho ei vaadi ilmoittautumista, ovet ovat avoinna kaikille ja kerho toimii aktiivisten vanhempien vetämänä. Päiväkodin liikuntasali on käytössä yhden tunnin kerhoajasta sovittuna ajankohtana.

Niittyvillan kerhot

Lammaslammentie 3, 01710 Vantaa
p. 050 312 1968 Niittyvilla

Päiväkodin johtaja Miia Pentikäinen p. 050 302 6033
pk.niittyvilla@vantaa.fi

Niittykerho tiistaina ja torstaina klo 9-12
Leinikkikerho maanantaina ja perjantaina klo 9-12 sekä keskiviikkoisin klo 12.30-15.30.

Kerhossa nautimme oivaltavan oppimisen iloa ja harjoittelemme vuorovaikutustaitoja yhdessä toimien, leikin iloa unohtamatta.
Kerhopäivien aikana puuhastelemme sekä sisällä että ulkona.

Niittyvillan kerhot toimivat samassa talossa Autioniityn päiväkodin kanssa.

Niittyvillan kerhojen toiminnan kuvaus 2017-2018

Soittorasian kerhot

Raiviosuonmäki 2F, 01620 Vantaa
Soittorasian kerhojen p. 043 825 2755
Raikupolun toimintayksikön johtajan p. 040 539 3787
s-posti: pk.soittorasia@vantaa.fi

Kultakalojen kerho (n. 2,5–4-vuotiaat) ma ja ti klo 8.30–11.30
Sateenkaarikalojen kerho (n. 4–5-vuotiaat) ke, to ja pe 8.30–11.30
Iltapäiväkerho (n. 4–5-vuotiaat) ma, ke, to, pe 12–15

Kaikissa kerhoissa painotetaan leikin merkitystä ja tuetaan lasten leikkitaitojen kehittymistä. Leikin lisäksi kerhoissa askarrellaan, lauletaan, luetaan satuja, jutellaan ja liikutaan. Kerhopäivään kuuluu aina myös ulkoilua ja kotoa tuotujen eväiden syöminen.

Vaskikellon kerhot

Ojahaantie 1, 01600 Vantaa (samassa rakennuksessa toimii Myyrmäen neuvola)
Vaskikellon kerhot, p. 050 303 2297
Solkikujan toimintayksikön johtaja, p. 050 302 6076

Avoin päiväkoti Vaskikellossa toimii kaksi kerhoa:
• TAIKA -kerho maanantaisin ja tiistaisin klo 9 -12
• KETO- kerho keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 – 12.

Leikki on arvokas ja keskeinen tekijä kerhoissamme. Leikki ja leikin kautta oppiminen on meille tärkeää. Leikin lisäksi laulamme ja soitamme, luemme, maalaamme ja jumppaamme. Kerhoissa harjoitellaan myös sosiaalisia taitoja, kuten hyvät käytöstavat ja toisten huomioiminen. Toimintaa suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. Kannustamme lapsia opettelemaan myös käytännön taitoja, kuten ulkovaatteiden riisuminen.

Vaskikellon kerhon toiminnan kuvaus 2017-2018

Viherpuiston luonto- ja liikuntakerho

Vihertie 56 d 01620 Vantaa
kerhon p. 050 318 1657
Patotien päivähoitoyksikön johtaja Mervi Pykäläniemi p. 040 742 0327
kerhon sähköposti: vihertien.asukaspuisto@vantaa.fi

Kerho toimii ti ja ke klo 9-12 ja to klo 12-14.30

Metsässä tutkimme ja ihmettelemme luontoa ja luonnon kiertokulkua. Vain luontoon menemällä voidaan kehittää luontosuhdetta, siksi pyrimme monipuoliseen toimintaan metsässä. Liikumme köysikiipeillen, kallioilla, metsän kivillä ja kannoilla. Rakentelemme majoja ja kehitämme mielikuvitusta erilaisilla leikeillä ja peleillä. Lisäksi lähikentällä pelaamme pallopelejä, liikuntaleikkejä ja värivarjotuokioita yms. Ulkona oppimisessa käytetään aktiivisesti kehoa ja kaikkia aisteja, jokainen löytää oman tapansa oppia.
Liikumme, laulamme ja harjoitamme myös kädentaitoja. Kerhossa pääpaino on vapaalla leikillä.

Vihertien asukaspuiston kerhojen toiminnan kuvaus 2017-2018

Metsäkerho Metsätontut

Kaivosvoudintie 6, 01610 Vantaa
p. 050 303 2426, päiväkodin johtaja Ritva Salonen
p. 043 825 8143, Kaivokselan metsätontut
sähköposti: metsatontut.kaivoksela@eduvantaa.fi

Kerho toimii viitenä päivänä viikossa, klo 9-12 erikseen sovittujen toimintapäivien mukaan huomioiden eri ikäiset lapset, perheiden toiveet ja tarpeet.

Kaivokselan Metsätonttujen kerhossa pääpaino on ulkoilussa ja metsässä olemisessa. Metsäkerhon tarkoitus on herättää lasten kiinnostus luontoon ja sen ilmiöihin sekä oppia viihtymään luonnossa säällä kuin säällä. Tutustumme luontoon erilaisten teemojen kautta; vuodenaikojen, leikin ja lasten mielenkiinnon mukaan. Kerhon aikana pyrimme antamaan lapsille myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä sekä luonnossa että lapsiryhmässä olemisesta. Tämän myötä toivomme lapselle syntyvän oman tunnesiteen luontoon.

Kaivokselan metsätontun kerhon toiminnan kuvaus 2017-2018

Hämevaaran kerho Kaninkolo

Vaijeritie 7, 01640 Vantaa
puh. 043 826 9435

Torstaisin ja perjantaisin kello 9-12, parillisilla viikoilla.
Keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9-12, parittomilla viikoilla.

Kerhossamme on iloista yhdessäoloa, leikkiä, laulua, liikkumista, kädentaitoja ja ulkoilua.

Vapaalan kerho Ketunkolo

Vapaalankuja 3, 01650 Vantaa
puh. 043 826 9435

Maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-12, parillisilla viikoilla.
Maanantaisin ja tiistaisin kello 9-12, parittomilla viikoilla.

Kerhossamme on iloista yhdessäoloa, leikkiä, laulua, liikkumista, kädentaitoja ja ulkoilua.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter