Myyrmäen alueen kerhot

Askiston kerho Ketunleipä

Kimaratie 12, 01680 Vantaa
Puh. 0438250860 tai päiväkodinjohtaja Anne Wevar-Savolainen Puh. 09 8393 9047
sähköposti: pk.kimara@vantaa.fi

Ketunleipä kerho toimii Askistossa Kimaran päiväkodin yhteydessä kolmena päivänä viikossa klo 9.00-12.00. Kerhopäivät määritellään vuosittain toimintakauden alussa.

Kerhotoiminta on Askistossa ulkopainotteista toimintaa päiväkodin lähiympäristössä ja metsässä. Kerho käyttää sisätiloina päiväkodin aulaa ja vuorollaan liikuntasalia.

Vanhempien ylläpitämä perhekerho

Kimaran päiväkoti, Kimaratie 12, 01680 Vantaa

Kimaran perhekerho kokoontuu päiväkodilla torstaisin klo 9.30-11.30 välisenä aikana. MLL tukee perhekerho/kahvila toimintaa. Tässä kerhossa lapset ovat yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien on mahdollista saada toisista vanhemmista vertaistukea ja lapset saavat toisista lapsista leikkiseuraa. Perhekerho ei vaadi ilmoittautumista vaan ovet ovat avoinna kaikille. Päiväkodin liikuntasali on käytössä n. yhden tunnin kerhoajasta.

Luhtituvan kerhot

Luhtimäki 2, 01660 Vantaa
puh. 050 303 2452 (klo 8.30–12.30)
Päiväkodin johtaja Virpi Tenhunen puh. 0400 773 243
luhtituva.pk.variston@vantaa.fi

Luhtikerhot toimivat päivittäin klo 9-12, alle kolmevuotiaat käyvät kerhossa tiistaisin ja torstaisin.

Luhtikerholla on omat erilliset kerhotilat Variston päiväkodin yhteydessä. Kerhossa laulamme, leikimme, liikumme ja askartelemme sekä osallistumme päiväkodin yhteisiin tapahtumiin ja juhliin. Harjoittelemme monipuolisesti erilaisia taitoja liikunnan ja leikin avulla; liikumme paljon lähiympäristössä ja hyödynnämme toiminnassamme alueen eri liikuntatiloja.

Niittyvillan kerhot

Lammaslammentie 3, 01710 Vantaa
Puh. 050 312 1968 / Niittyvilla, 050-3026033 / Miia Pentikäinen päiväkodin johtaja
pk.niittyvilla@vantaa.fi

Niittykerho tiistaina ja torstaina klo 9-12
Leinikkikerho maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 9-12

Kerhossa nautimme oivaltavan oppimisen iloa ja harjoittelemme vuorovaikutustaitoja yhdessä toimien, leikin iloa unohtamatta.
Kerhopäivien aikana puuhastelemme sekä sisällä että ulkona.

Niittyvillan kerhot toimivat samassa talossa Autioniityn päiväkodin kanssa.

Soittorasian kerhot

Raiviosuonmäki 2F, 01620 Vantaa
Soittorasian kerhojen puh. 050 303 6173
Raikupolun toimintayksikön johtajan puh. 0983934747 / 0405393787
s-posti: pk.soittorasia@vantaa.fi

Kultakalojen kerho (n. 2,5–4-vuotiaat) ma ja ti klo 8.30–11.30
Sateenkaarikalojen kerho (n. 4–5-vuotiaat) ke, to ja pe 8.30–11.30
Iltapäiväkerho (n. 4–5-vuotiaat) ma, ke, to, pe 12–15

Kaikissa kerhoissa painotetaan leikin merkitystä ja tuetaan lasten leikkitaitojen kehittymistä. Leikin lisäksi kerhoissa askarrellaan, lauletaan, luetaan satuja, jutellaan ja liikutaan. Kerhopäivään kuuluu aina myös ulkoilua ja kotoa tuotujen eväiden syöminen.

Vaskikellon kerhot

Ojahaantie 1, 01600 Vantaa (samassa rakennuksessa toimii Myyrmäen neuvola)
Vaskikellon kerhot, p. 043 824 9339
Solkikujan toimintayksikön johtaja, p. 09 8393 5566 / 050 302 6076

Avoin päiväkoti Vaskikellossa toimii kaksi kerhoa:
• TAIKA -kerho maanantaisin ja tiistaisin klo 9 -12
• KETO- kerho keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 – 12.

Leikki on arvokas ja keskeinen tekijä kerhoissamme. Leikki ja leikin kautta oppiminen on meille tärkeää. Leikin lisäksi laulamme ja soitamme, luemme, maalaamme ja jumppaamme. Kerhoissa harjoitellaan myös sosiaalisia taitoja, kuten hyvät käytöstavat ja toisten huomioiminen. Toimintaa suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. Kannustamme lapsia opettelemaan myös käytännön taitoja, kuten ulkovaatteiden riisuminen.

Viherpuiston luonto- ja liikuntakerho

Vihertie 56 d 01620 Vantaa
kerhon puh: 0503030852
Patotien päivähoitoyksikön johtaja Mervi Pykäläniemi puh: 09-83928797
kerhon sähköposti: vihertien.asukaspuisto@vantaa.fi

Kerho toimii ti ja ke klo 9-12 ja to klo 12-14.30

Metsässä tutkimme ja ihmettelemme luontoa ja luonnon kiertokulkua. Vain luontoon menemällä voidaan kehittää luontosuhdetta, siksi pyrimme monipuoliseen toimintaan metsässä. Liikumme köysikiipeillen, kallioilla, metsän kivillä ja kannoilla. Rakentelemme majoja ja kehitämme mielikuvitusta erilaisilla leikeillä ja peleillä. Lisäksi lähikentällä pelaamme pallopelejä, liikuntaleikkejä ja värivarjotuokioita yms. Ulkona oppimisessa käytetään aktiivisesti kehoa ja kaikkia aisteja, jokainen löytää oman tapansa oppia.
Liikumme, laulamme ja harjoitamme myös kädentaitoja. Kerhossa pääpaino on vapaalla leikillä.

Kaivokselan kerho Metsätontut

Kaivosvoudintie 6, 01610 Vantaa
Puh. 050 3032 426, päiväkodin johtaja Ritva Salonen
Puh : 043 825 8143, Kaivokselan metsätontut
sähköposti: metsatontut.kaivoksela@eduvantaa.fi

Kerho toimii viitenä päivänä viikossa, klo 9-12 erikseen sovittujen toimintapäivien mukaan huomioiden eri ikäiset lapset, perheiden toiveet ja tarpeet.

Kaivokselan Metsätonttujen kerhossa pääpaino on ulkoilussa ja metsässä olemisessa. Metsäkerhon tarkoitus on herättää lasten kiinnostus luontoon ja sen ilmiöihin sekä oppia viihtymään luonnossa säällä kuin säällä. Tutustumme luontoon erilaisten teemojen kautta; vuodenaikojen, leikin ja lasten mielenkiinnon mukaan. Kerhon aikana pyrimme antamaan lapsille myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä sekä luonnossa että lapsiryhmässä olemisesta. Tämän myötä toivomme lapselle syntyvän oman tunnesiteen luontoon.

Viikarit -kerho

Ojahaanpolku 6, 01600 Vantaa
Puh. 043 825 8253, päiväkodin johtaja Soile Pikkarainen, 040 534 6366
e-mail: kerho.ojahaka@eduvantaa.fi

Viikarit-kerho toimii torstaisin ja perjantaisin klo 9-12 Ojahaan päiväkodissa. Kerhoon voivat osallistua pääsääntöisesti 2,5-5 -vuotiaat lapset. Kerho sisältää monipuolista toimintaa mm. leikkiä, liikuntaa, musiikkia, kädentöitä päiväkodin sisätiloissa. Ulkoilu päiväkodin pihalla kuuluu tärkeänä osana kerhon aamupäivää.

Vantaanlaakson kerho Pihapeuhaajat

Vantaanlaaksonraitti 9, 01670 Vantaa
Pihapeuhaajat puh. 09 83935339, Vantaanlaakson päiväkodin johtaja Jenni Ruokolainen puh. 09 8393 4784

Vantaanlaakson Pihapeuhaajien kerhossa pääpaino on ulkoilussa ja toiminta tapahtuu Vantaanlaakson päiväkodin lähiympäristössä. Kerho-päivään sisältyy mm. liikuntaa, laulua, kädentaitoja ja leikkiä yhdessä kerhokavereiden kanssa. Kerho toimii ma, ti ja ke klo 9-12.

Hämevaaran kerho Kaninkolo

Vaijeritie 7, 01640 Vantaa
puh. 043 8269435
Päivi Koivisto Hämevaaran päiväkodin johtaja puh. (09) 8393 9308

Torstaisin ja perjantaisin kello 9-12, parillisilla viikoilla.
Keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9-12, parittomilla viikoilla.

Kerhossamme on iloista yhdessäoloa, leikkiä, laulua, liikkumista, kädentaitoja ja ulkoilua.

Vapaalan kerho Ketunkolo

Vapaalankuja 3, 01650 Vantaa
puh. 043 8269435
Nina Palenius Vapaalan päiväkodin johtaja puh. (09) 8392 7735

Maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-12, parillisilla viikoilla.
Maanantaisin ja tiistaisin kello 9-12, parittomilla viikoilla.

Kerhossamme on iloista yhdessäoloa, leikkiä, laulua, liikkumista, kädentaitoja ja ulkoilua.