Myyrmäen alueen kerhot

Askiston kerho Ketunleipä

Kimaratie 12, 01680 Vantaa
Puh. 09 8393 9047

Kerhotoiminta on tarkoitettu 2,5-6 v. lapsille. Kerho Ketunleipä toimii Askistossa kolmena päivänä viikossa klo 9.00-12.00. Kerhot noudattavat koulun työ- ja loma-aikoja. Kerhotoiminta on perheille maksutonta ja lasta haetaan kerhoon päivähoitohakemuksella, toiminnan edellytyksenä on riittävä määrä kerhoon hakijoita.

Vanhempien ylläpitämä perhekerho

Kimaratie 12, 01680 Vantaa

Kimaran perhekerho kokoontuu päiväkodilla torstaisin klo 9.30-11.30 välisenä aikana. MLL tukee perhekerho/kahvila toimintaa. Tässä kerhossa ollaan yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien on mahdollista saada vertaistukea ja lasten seuraa toisistaan.

Luhtituvan kerhot

Luhtimäki 2, 01660 Vantaa
Puh. 09 8393 9952, 050 303 2452
luhtituva.pk.variston@vantaa.fi

Luhtikerho (liikuntapainotteinen) maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 9-12.
Tupakerho tiistaina ja torstaina klo 9-12.
Kerhot toimivat koulujen työ- ja loma-aikojen mukaan.

Niittyvillan kerhot

Lammaslammentie 3, 01710 Vantaa
Puh. 050 312 1968

Niittykerho tiistaina ja torstaina klo 9-12
Leinikkikerho keskiviikkona ja perjantaina klo 9-12

Soittorasian kerhot

Soittorasiassa toimii 2017 alkaen kolme kerhoa: Kultakalojen kerho ma ja ti klo 8.30-11.30, Sateenkaarikalojen kerho ke, to ja pe 8.30 – 11.30 ja tammikuussa 2017 alkava uusi iltapäiväkerho ma, ke, to ja pe klo 12-15. Kerhoissa painotetaan leikin merkitystä ja tuetaan lasten leikkitaitojen kehittymistä. Leikin lisäksi kerhoissa askarrellaan, lauletaan, luetaan satuja, jutellaan ja liikutaan. Kerhopäivään kuuluu myös kotoa tuotujen eväiden syöminen. Tämän lisäksi Sateenkaarikalojen kerhossa ulkoillaan ja retkeillään paljon.
Raiviosuonmäki 2 F, 01620 Vantaa
Puh. 050 303 6173 tai 09 8393 4441

Vaskikellon kerhot

Ojahaantie 1, 01600 Vantaa
Puh. 09 8393 5714

Avoin päiväkoti Vaskikellossa toimii kaksi kerhoa. Leikki on arvokas ja keskeinen tekijä kerhoissamme. Leikin lisäksi laulamme ja soitamme, luemme, maalaamme ja jumppaamme. Kerhoissa harjoitellaan myös sosiaalisia taitoja, kuten hyvät käytöstavat ja toisten huomioiminen. Toimintaa suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. Kannustetaan lapsia opettelemaan myös käytännön taitoja, kuten ulkovaatteiden riisuminen. Kerhon aikana nautitaan kotoa tuotu välipala.

Vihertien asukaspuiston luontokerho

Luonto-ja liikuntakerho Tulimenninkäiset

Vihertie, 01620 Vantaa
Puh. 09 8392 8797

Metsässä tutkimme ja ihmettelemme luontoa ja luonnon kiertokulkua.
Liikumme, laulamme ja harjoitamme kädentaitoja. Kerhossa pääpaino on vapaalla leikillä

Kaivokselan kerho Metsänhaltijat

Kaivosvoudintie 6, 01610 Vantaa
Puh. 09 8393 5166

Kaivokselan Metsänhaltioiden metsäkerhossa pääpaino on ulkoilussa ja metsässä olemisessa. Metsäkerhon tarkoitus on herättää lasten kiinnostus luontoon ja sen ilmiöihin sekä oppia viihtymään luonnossa säällä kuin säällä. Tutustumme luontoon erilaisten teemojen kautta; vuodenaikojen, leikin ja lasten mielenkiinnon mukaan. Kerhon aikana pyrimme antamaan lapsille myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä sekä luonnossa että lapsiryhmässä olemisesta. Tämän myötä toivomme lapselle syntyvän oman tunnesiteen luontoon.

Metsäkerhoon voivat osallistua pääsääntöisesti 3-5 vuotiaat lapset ja toimintavuonna 2015-2016 se on kokoontunut 3 krt / vko ja 3h pvä.

Viikarit -kerho

Ojahaanpolku 6, 01600 Vantaa
Puh. 043 825 8253

Viikarit -kerho toimii torstaisin ja perjantaisin klo 9-12 Ojahaan päiväkodissa. Kerhoon voivat osallistua pääsääntöisesti 2,5 - 5 -vuotiaat lapset.
Kerho toimii koulujen työ- ja loma-aikojen mukaan.

Vantaanlaakson kerho Pihapeuhaajat

Vantaanlaaksonraitti 9, 01670 Vantaa
Puh. 09 8393 4784

Vantaanlaakson Pihapeuhaajien kerhossa pääpaino on ulkoilussa ja toiminta tapahtuu Vantaanlaakson päiväkodin lähiympäristössä. Kerho toimii ma, ti ja ke klo 9-12.
Kerhotoiminta on perheille maksutonta ja lasta haetaan kerhoon päivähoitohakemuksella.