Myyrmäen alueen kerhot

Askiston kerho Ketunleipä

Kimaratie 12, 01680 Vantaa
p. 043 825 0860 tai päiväkodinjohtaja Anne Wevar-Savolainen p. 050 302 6244
sähköposti: pk.kimara@vantaa.fi

Ketunleipä kerho toimii Askistossa Kimaran päiväkodin yhteydessä kolmena päivänä viikossa klo 9.00-12.00. Kerhopäivät määritellään vuosittain toimintakauden alussa.

Kerhotoiminta on Askistossa ulkopainotteista toimintaa päiväkodin lähiympäristössä ja metsässä. Kerho käyttää sisätiloina päiväkodin aulaa ja vuorollaan liikuntasalia.

Vanhempien ylläpitämä perhekerho

Kimaran päiväkoti, Kimaratie 12, 01680 Vantaa

Kimaran perhekerho kokoontuu päiväkodilla torstaisin klo 9.30-11.30 välisenä aikana. MLL tukee perhekerho/kahvila toimintaa. Tässä kerhossa lapset ovat yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien on mahdollista saada toisista vanhemmista vertaistukea ja lapset saavat toisista lapsista leikkiseuraa. Perhekerho ei vaadi ilmoittautumista vaan ovet ovat avoinna kaikille. Päiväkodin liikuntasali on käytössä n. yhden tunnin kerhoajasta.

Luhtituvan kerhot

Luhtimäki 2, 01660 Vantaa
p. 050 303 2452 (klo 8.30–12.30)
Päiväkodin johtaja Virpi Tenhunen p. 0400 773 243
luhtituva.pk.variston@vantaa.fi

Luhtikerhot toimivat päivittäin klo 9-12, alle kolmevuotiaat käyvät kerhossa tiistaisin ja torstaisin.

Luhtikerholla on omat erilliset kerhotilat Variston päiväkodin yhteydessä. Kerhossa laulamme, leikimme, liikumme ja askartelemme sekä osallistumme päiväkodin yhteisiin tapahtumiin ja juhliin. Harjoittelemme monipuolisesti erilaisia taitoja liikunnan ja leikin avulla; liikumme paljon lähiympäristössä ja hyödynnämme toiminnassamme alueen eri liikuntatiloja.

Luhtituvan kerhojen toiminnan kuvaus 2017-2018

Niittyvillan kerhot

Lammaslammentie 3, 01710 Vantaa
p. 050 312 1968 Niittyvilla

Päiväkodin johtaja Miia Pentikäinen p. 050 302 6033
pk.niittyvilla@vantaa.fi

Niittykerho tiistaina ja torstaina klo 9-12
Leinikkikerho maanantaina ja perjantaina klo 9-12 sekä keskiviikkoisin klo 12.30-15.30.

Kerhossa nautimme oivaltavan oppimisen iloa ja harjoittelemme vuorovaikutustaitoja yhdessä toimien, leikin iloa unohtamatta.
Kerhopäivien aikana puuhastelemme sekä sisällä että ulkona.

Niittyvillan kerhot toimivat samassa talossa Autioniityn päiväkodin kanssa.

Niittyvillan kerhojen toiminnan kuvaus 2017-2018

Soittorasian kerhot

Raiviosuonmäki 2F, 01620 Vantaa
Soittorasian kerhojen p. 043 825 2755
Raikupolun toimintayksikön johtajan p. 040 539 3787
s-posti: pk.soittorasia@vantaa.fi

Kultakalojen kerho (n. 2,5–4-vuotiaat) ma ja ti klo 8.30–11.30
Sateenkaarikalojen kerho (n. 4–5-vuotiaat) ke, to ja pe 8.30–11.30
Iltapäiväkerho (n. 4–5-vuotiaat) ma, ke, to, pe 12–15

Kaikissa kerhoissa painotetaan leikin merkitystä ja tuetaan lasten leikkitaitojen kehittymistä. Leikin lisäksi kerhoissa askarrellaan, lauletaan, luetaan satuja, jutellaan ja liikutaan. Kerhopäivään kuuluu aina myös ulkoilua ja kotoa tuotujen eväiden syöminen.

Vaskikellon kerhot

Ojahaantie 1, 01600 Vantaa (samassa rakennuksessa toimii Myyrmäen neuvola)
Vaskikellon kerhot, p. 050 303 2297
Solkikujan toimintayksikön johtaja, p. 050 302 6076

Avoin päiväkoti Vaskikellossa toimii kaksi kerhoa:
• TAIKA -kerho maanantaisin ja tiistaisin klo 9 -12
• KETO- kerho keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9 – 12.

Leikki on arvokas ja keskeinen tekijä kerhoissamme. Leikki ja leikin kautta oppiminen on meille tärkeää. Leikin lisäksi laulamme ja soitamme, luemme, maalaamme ja jumppaamme. Kerhoissa harjoitellaan myös sosiaalisia taitoja, kuten hyvät käytöstavat ja toisten huomioiminen. Toimintaa suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. Kannustamme lapsia opettelemaan myös käytännön taitoja, kuten ulkovaatteiden riisuminen.

Vaskikellon kerhon toiminnan kuvaus 2017-2018

Viherpuiston luonto- ja liikuntakerho

Vihertie 56 d 01620 Vantaa
kerhon p. 050 318 1657
Patotien päivähoitoyksikön johtaja Mervi Pykäläniemi p. 040 742 0327
kerhon sähköposti: vihertien.asukaspuisto@vantaa.fi

Kerho toimii ti ja ke klo 9-12 ja to klo 12-14.30

Metsässä tutkimme ja ihmettelemme luontoa ja luonnon kiertokulkua. Vain luontoon menemällä voidaan kehittää luontosuhdetta, siksi pyrimme monipuoliseen toimintaan metsässä. Liikumme köysikiipeillen, kallioilla, metsän kivillä ja kannoilla. Rakentelemme majoja ja kehitämme mielikuvitusta erilaisilla leikeillä ja peleillä. Lisäksi lähikentällä pelaamme pallopelejä, liikuntaleikkejä ja värivarjotuokioita yms. Ulkona oppimisessa käytetään aktiivisesti kehoa ja kaikkia aisteja, jokainen löytää oman tapansa oppia.
Liikumme, laulamme ja harjoitamme myös kädentaitoja. Kerhossa pääpaino on vapaalla leikillä.

Vihertien asukaspuiston kerhojen toiminnan kuvaus 2017-2018

Metsäkerho Metsätontut

Kaivosvoudintie 6, 01610 Vantaa
p. 050 303 2426, päiväkodin johtaja Ritva Salonen
p. 043 825 8143, Kaivokselan metsätontut
sähköposti: metsatontut.kaivoksela@eduvantaa.fi

Kerho toimii viitenä päivänä viikossa, klo 9-12 erikseen sovittujen toimintapäivien mukaan huomioiden eri ikäiset lapset, perheiden toiveet ja tarpeet.

Kaivokselan Metsätonttujen kerhossa pääpaino on ulkoilussa ja metsässä olemisessa. Metsäkerhon tarkoitus on herättää lasten kiinnostus luontoon ja sen ilmiöihin sekä oppia viihtymään luonnossa säällä kuin säällä. Tutustumme luontoon erilaisten teemojen kautta; vuodenaikojen, leikin ja lasten mielenkiinnon mukaan. Kerhon aikana pyrimme antamaan lapsille myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä sekä luonnossa että lapsiryhmässä olemisesta. Tämän myötä toivomme lapselle syntyvän oman tunnesiteen luontoon.

Kaivokselan metsätontun kerhon toiminnan kuvaus 2017-2018

Viikarit -kerho

Ojahaanpolku 6, 01600 Vantaa
p. 043 827 2015, päiväkodin johtaja Soile Pikkarainen p. 040 534 6366
e-mail: kerho.ojahaka@eduvantaa.fi

Viikarit-kerho toimii torstaisin ja perjantaisin klo 9-12 Ojahaan päiväkodissa. Kerhoon voivat osallistua pääsääntöisesti 2,5-5 -vuotiaat lapset. Kerho sisältää monipuolista toimintaa mm. leikkiä, liikuntaa, musiikkia, kädentöitä päiväkodin sisätiloissa. Ulkoilu päiväkodin pihalla kuuluu tärkeänä osana kerhon aamupäivää.

Vantaanlaakson kerho Pihapeuhaajat

Vantaanlaaksonraitti 9, 01670 Vantaa
Vantaanlaakson päiväkodin johtaja Jenni Ruokolainen p. 040 778 3582

Vantaanlaakson Pihapeuhaajien kerhossa pääpaino on ulkoilussa ja toiminta tapahtuu Vantaanlaakson päiväkodin lähiympäristössä. Kerho-päivään sisältyy mm. liikuntaa, laulua, kädentaitoja ja leikkiä yhdessä kerhokavereiden kanssa. Kerho toimii ma, ti ja ke klo 9-12.

Pihapeuhaajien kerhon toiminnan kuvaus 2017-2018

Hämevaaran kerho Kaninkolo

Vaijeritie 7, 01640 Vantaa
puh. 043 826 9435

Torstaisin ja perjantaisin kello 9-12, parillisilla viikoilla.
Keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9-12, parittomilla viikoilla.

Kerhossamme on iloista yhdessäoloa, leikkiä, laulua, liikkumista, kädentaitoja ja ulkoilua.

Vapaalan kerho Ketunkolo

Vapaalankuja 3, 01650 Vantaa
puh. 043 826 9435

Maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-12, parillisilla viikoilla.
Maanantaisin ja tiistaisin kello 9-12, parittomilla viikoilla.

Kerhossamme on iloista yhdessäoloa, leikkiä, laulua, liikkumista, kädentaitoja ja ulkoilua.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter