Osa-aikainen varhaiskasvatus

punainen lelueläin

Vantaalla osa-aikaista varhaiskasvatusta järjestetään joko osapäiväisenä tai osaviikkoisena palveluna, 20 tuntia viikossa. Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan ja toteutetaan ryhmämuotoisena, varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesti. Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista muodostetaan pääsääntöisesti omia ryhmiä.

Osapäiväistä eli päivittäin toteutettavaa varhaiskasvatustatarjotaan 4 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin. Näiden lapsiryhmien toiminta järjestetään joko aamu- tai iltapäivällä. Ryhmien toiminta-aika määräytyy toimintojen järjestämisen sujuvuuden ja lapsimäärän mukaan vuosittain. Osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan lounas.

Osaviikkoista eli 3 päivänä viikossa tapahtuvaa varhaiskasvatusta järjestetään vuosittain sovituissa päiväkodeissa. Lapselle osoitetaan paikka osaviikkoisesta varhaiskasvatuksesta joko maanantaista keskiviikkoon (vaihtoehto 1) tai keskiviikosta perjantaihin (vaihtoehto 2).

vaihtoehto 1

Lapsi osaviikkoisessa varhaiskasvatuksessa

maanantaina ja tiistaina 8 tuntia, keskiviikkona 4 tuntia aamupäivällä

vaihtoehto 2

Lapsi osaviikkoisessa varhaiskasvatuksessa

keskiviikkona 4 tuntia iltapäivällä, torstaina ja perjantaina 8 tuntia

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa toimintaa

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (15.5.2017 opetuslautakunta) lapsen kasvua ja kehitystä tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Näitä ovat ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen.

Lapsiryhmän toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen huoltajien kanssa, joka huomioidaan ryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Hakeminen tapahtuu varhaiskasvatushakemuksella.

Osa-aikaista varhaiskasvatusta järjestävät päiväkodit alueittain

Selvitys varhaiskasvatusoikeuden muutoksen vaikutuksista

Vantaalla otettiin käyttöön 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelu elokuussa 2016 uuden varhaiskasvatuslain myötä. Toukokuussa 2017 Vantaan kaupunki teetti selvityksen varhaiskasvatusoikeuden muutoksen lapsi- ja sukupuolivaikutuksista. Osapäiväistä eli päivittäin neljän tunnin ajan toteutettavaa varhaiskasvatusta on elokuusta 2016 alkaen järjestetty kaikissa päiväkodeissa.
Kysely toteutettiin osa-aikaisen varhaiskasvatuksen lapsille, huoltajille, henkilöstölle ja hallinnon henkilökunnalle. Kyselyyn vastasi 290 huoltajaa, ja vastausprosentti oli 25.

Esitys selvityksen tuloksista

Ajankohtaista

Instagram

Twitter