Palvelujen kehittäminen

Palvelujen kehittämisen tavoitteena on tehostaa palvelutuotantoa ja samalla monipuolistaa palvelurakennetta niin, että palvelut vastaavat entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Keinoina ovat palvelumuotoilu, yhteissuunnittelu ja erilaiset kyselyt.

Asiakaskyselyt

Tulossa: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen asiakaskysely huoltajille
Kysely toteutetaan verkkokyselynä 23.10.- 12.11.2017 Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille.
Vastausohjeet perheille jaetaan päiväkodeista kun vastausaika alkaa.
Katso esittelyvideo

Palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan ja ideoistaan vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Vantaan varhaiskasvatus on mukana pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti toteuttamassa varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä, joka toteutetaan marraskuussa 2017. Vastaava kysely on toteutettu viimeksi vuonna 2014.Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset 2014

Vuoden 2017 aikana laaditaan myös selvitys rajatusta varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeudesta.Selvityksessä tarkastellaan Vantaalla saatujen kokemusten perusteella varhaiskasvatusoikeudessa tapahtuneiden muutoksien lapsi- ja sukupuolivaikutuksista. Selvityksen tulokset raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 aikana.

Kahden vuoden välein toteutettavan kerhojen, avointen päiväkotien ja asukaspuistojen asiakaskyselyn avulla arvioidaan ja kehitetään avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Tämä kysely toteutettiin viimeksi vuonna 2016.

Huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja sen sujuvuudesta verkkokyselyn avulla.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter