Yksityinen varhaiskasvatus

Vantaalla on tarjolla yksityistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitona. Yksityinen varhaiskasvatus on turvallinen vaihtoehto, sillä kunta valvoo ja ohjaa toimintaa.

  • Yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät hoitosopimuksen, jossa sopivat päivähoitoon liittyvistä käytännöistä. Päivähoidon tuottaja määrittää hoitomaksun. Perheet voivat hakea Kelasta hoitomaksuun yksityisen hoidon tukea.

  • Ostopalvelupäiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, joilta Vantaan kaupunki ostaa päivähoitopaikkoja. Päiväkoteihin haetaan Vantaan kaupungin varhaiskasvatushakemuksella. Hoitomaksut määrittyvät kunnallisen hoitomaksun mukaisesti.

  • Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä voi käyttää kunnan hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa. Palveluseteli on tulosidonnainen seteli, jonka kunta voi myöntää perheelle. Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 810 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten kokopäivähoidosta. Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy erillisten kerrointen mukaan.

Palveluseteli

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä haetaan vantaa.fi – sivuilta sähköisellä päivähoitohakemuksella tai paperilomakkeella, jonka voi toimittaa päivähoitotoimistoon tai yksityiselle palvelusetelituottajalle. Palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella päivähoitopaikkaa.