Yksityinen varhaiskasvatus

Vantaalla on tarjolla yksityistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitona. Yksityinen varhaiskasvatus on turvallinen vaihtoehto, sillä kunta valvoo ja ohjaa toimintaa.

  • Yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät hoitosopimuksen, jossa sopivat varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä. Varhaiskasvatuksen tuottaja määrittää hoitomaksun. Perheet voivat hakea Kelasta hoitomaksuun yksityisen hoidon tukea.
  • Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä voi käyttää kunnan hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa. Palveluseteli on tulosidonnainen seteli, jonka kunta voi myöntää perheelle. Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 817 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten kokopäivähoidosta. Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy erillisten kerrointen mukaan.

Palveluseteli

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä haetaan vantaa.fi – sivuilta sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella tai paperilomakkeella, jonka voi toimittaa Vantaa-infoon tai yksityiselle palvelusetelituottajalle. Palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella varhaiskasvatuspaikkaa.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter