Nya klient- och patientdatasystemet till Vanda

Vanda stad inför det nya klient- och patientdatasystemet, Apotti. På den här webbsidan hittar du information om de tillfälliga förändringar inom våra tjänster.

Vi strävar dock efter att förändringarna i verksamheten genomförs på ett sätt som garanterar våra klienter och patienter den service de behöver.

Införandet av det nya datasystemet innebär en stor utmaning för vår personal. Verksamheten kommer till en början eventuellt att löpa långsammare då personalen vänjer sig vid att använda det nya systemet. Under personalens utbildning och medan överföringen av data mellan systemen pågår jobbar ett stort antal vikarier inom våra tjänster. Patient- och klienttiderna inom social- och hälsovårdens tjänster är färre än normalt och kötiderna kan även vara längre.

Vi gör vårt bästa för att trygga servicen för invånarna.
Vi ber om förståelse och tackar er för ert tålamod.

E-tidsbokningen

I och med lanseringen av nya datasystemet flyttar e-tjänsterna över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi. Maisa är en lätthanterlig tjänst som du också kan använda på smarttelefon eller surfplatta. Ladda ner Maisas mobilapp gratis på din smarttelefon eller surfplatta från din iOS- eller Android-appbutik.

Tandvård

I tandvården prioriteras klienter som behöver brådskande vård under tiden 11.11–22.11.2019. Vid icke brådskande tandvårdsfrågor ber vi dig vänligen att sköta dessa efter 22.11.2019. Den normala praxisen för icke brådskande tjänster öppnas genast när det blir möjligt i verksamheten.

  • Vid brådskande ärenden betjänar vi tfn 09 8393 5300 mån.–tors. kl. 7.30–15.00 och fre. kl. 7.30–14.00.
  • Tjänsten för icke brådskande ärenden är begränsad 11.11–22.11.

Vårt tidigare elektroniska tidsbokningssystem har tagits ur bruk. I och med att det nya patientdatasystemet tas i bruk flyttar e-tjänsterna 16.11 över till tjänsten www.maisa.fi.

Avbokningen av tider via textmeddelande upphör från och med 16.11. Efter detta ska du avboka en tid genom att ringa numret 09 8393 5300 eller genom att skicka ett meddelande om avbokningen av tiden i tjänsten www.maisa.fi:

  • I meddelandet ska du bifoga ditt namn, födelsetid och tidpunkten för tiden som avbokas.

Påminnelser via textmeddelande och textmeddelandetjänsten fungerar inte till fullo på grund bytet av patientdatasystem förrän du har skött ärenden första gången efter ibruktagandet i vår tjänst och beviljat tillstånd till att textmeddelanden får skickas i den elektroniska tjänsten Maisa.

  • Kom i håg att uppdatera dina egna kontaktuppgifter, ditt telefonnummer och tillståndet att skicka textmeddelanden via www.maisa.fi.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter