Nya klient- och patientdatasystemet till Vanda

Vanda stad inför 11.5.2019 det nya klient- och patientdatasystemet, Apotti. På den här webbsidan hittar du information om de tillfälliga förändringar inom våra tjänster.

Vi strävar dock efter att förändringarna i verksamheten genomförs på ett sätt som garanterar våra klienter och patienter den service de behöver. Vid hälsostationerna beviljar vi till exempel vid behov en servicesedel för besök på en privat läkarstation.

Införandet av det nya datasystemet innebär en stor utmaning för vår personal. Verksamheten kommer till en början eventuellt att löpa långsammare då personalen vänjer sig vid att använda det nya systemet. Under personalens utbildning och medan överföringen av data mellan systemen pågår jobbar ett stort antal vikarier inom våra tjänster. Patient- och klienttiderna inom social- och hälsovårdens tjänster är färre än normalt och kötiderna kan även vara längre.

Vi gör vårt bästa för att trygga servicen för invånarna.
Vi ber om förståelse och tackar er för ert tålamod.

E-tidsbokningen

E-tidsbokningen har stängt 2.5–11.5.
OBS! Du kann boka tid elekronisk till Barnläkarmottagningen vid Björkby hälsostation till 9.5.

I och med lanseringen av nya datasystemet flyttar e-tjänsterna 12.5.2019 över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi. Maisa är en lätthanterlig tjänst som du också kan använda på smarttelefon eller surfplatta. Ladda ner Maisas mobilapp gratis på din smarttelefon eller surfplatta från din iOS- eller Android-appbutik.

Ansökan om utkomststöd

Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd kan inte lämnas in elektroniskt under tiden 9–11.5. I och med lanseringen av Apotti flyttar e-tjänsterna 12.5 över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

Hälsostationerna

Införandet av det nya datasystemet innebär längre väntetider till mottagningarna i maj. Vid behov beviljar vi till exempel servicesedlar för besök vid en privat läkarstation.

 • Under tiden 9.5–17.5 har hälsostationerna endast dagpoliklinikverksamhet för brådskande fall. Alla ärenden sköts med könummer.
 • Under tiden 20.5–23.6 har hälsostationerna färre icke brådskande tider som kan bokas jämfört med normalt. Dagpoliklinikernas jour fungerar i normal ordning, men kötiden kan vara längre än normalt.

Västerkulla hälsostation

Västerkulla hälsostation håller stängt under tiden 6.5–11.8. p.g.a. införandet av det nya datasystemet och semestersäsongen. Patienterna sköts vid Håkansböle hälsostation (Galoppbrinken 4, 01200 Vanda). Mottagningen gäller inte tandkliniken och ergoterapi som har öppet som vanligt.

Utdelning av vårdartiklar och vårdtillbehör för behandling av diabetes

Beställning av vårdartiklar för nya klienter kan t.o.m. 13.5 endast göras per telefon 09 839 50020, mån–fre kl. 10–13. Klienter som redan registrerat sig kan också beställa vårdartiklar via e-tjänsterna. I och med lanseringen av Apotti flyttar e-tjänsterna 12.5 över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.

Hjälpmedelsutlåningen

Under tiden 6.5–31.8 har hjälpmedelsutlåningen begränsade öppettider p.g.a. införandet av det nya datasystemet och semestersäsongen.

 • Myrbacka hjälpmedelsutlåning har öppet måndagar och onsdagar kl. 12–15
 • Björkby hjälpmedelsutlåning har öppet tisdagar och torsdagar kl. 12–15 och fredagar kl. 8–11

Rehabiliteringen

 • Under tiden 6.5–31.5 är antalet klienttider vid rehabiliteringen mindre än normalt.

Rådgivningarna

 • Under tiden 6.5–31.5 är antalet klienttider vid rådgivningarna mindre än normalt. Vi delar därför i första hand ut mottagningstider till gravida mödrar och spädbarn samt till den som har ett brådskande behov av en tid. Besöken efter förlossningen sköts i regel vid rådgivningsmottagningen.
 • Den elektroniska tidsbokningen har stängt 2–11.5. För att boka tid vänligen ring rådgivningens telefontjänst, tfn 09 839 25900. I och med lanseringen av Apotti flyttar e-tjänsterna 12.5 över till Maisa.
 • För barn i lekåldern kan man i detta nu inte boka tider via den elektroniska tidsbokningen. För att boka tid vänligen ring rådgivningens telefontjänst, tfn 09 839 25900. Vi delar ut tider enligt principen om köprioritering på basis av en bedömning av behovet.
 • De öppna rådgivningarna har öppet i normal ordning. Klienterna kan besöka en öppen rådgivning efter eget val.
 • Rådgivningens familjeförberedelse har begränsad verksamhet under tiden 6.5–11.8.

Skol- och studerandehälsovården

 • Under tiden 6.5–31.5 är antalet klienttider färre än normalt inom skol- och studerandehälsovården.
 • Skolhälsovårdens e-tidsbokning håller för tillfället stängt. E-tjänsterna flyttar över till Maisa www.maisa.fi efter det att Apotti tagits i bruk.
 • Inom studerandehälsovården är tillgången på bokningsbara tider mindre än normalt. Den elektroniska tidsbokningen har stängt 2–11.5. I och med lanseringen av Apotti flyttar e-tjänsterna 12.5 över till den nya elektroniska klient- och patientportalen Maisa www.maisa.fi.
 • Hälsovårdens sommarmottagning Sommarhälsovprdare har öppet i normal ordning under tiden 3.6–2.8 i allaktivitetslokalen Liito i Dickursby. Du kan också droppa in utan tidsbokning.

Familjeservicen och socialt arbete

I maj har vi färre icke brådskande klienttider än normalt inom alla våra tjänster och det kan ta längre tid att få tillträde till tjänsterna. Kötiden inom telefonservicen kan också vara längre än normalt och det kan ta längre tid än vanligt att få svar på förfrågningar per e-post.

Äldreservicen: Stöd för hemmaboende

Under införandet av det nya datasystemet kommer våra tjänster att fungera långsammare. Vår personal lär sig använda det nya systemet och till en början kommer det att ta längre tid än normalt att registrera olika uppgifter.

 • Klienthandledningen har färre icke-brådskande klienttider jämfört med det normala under tiden 13.5–17.5.
 • Inom hemvården tar det till en början längre tid än normalt att föra in information i systemet, vilket gör att verksamheten eventuellt kommer att löpa långsammare. Under förberedelserna inför ibruktagandet jobbar ett stort antal vikarier inom våra tjänster.

Äldreservicen: Specialboende

Vi har många vikarier på jobb i seniorhusen och stadens servicehus samt inom omsorgsboendet både före och efter att det nya datasystemet tagits i bruk. Det tar till en början längre tid än normalt att föra in information i systemet, vilket gör att verksamheten eventuellt kommer att löpa långsammare.

Vanda sjukhus

Under införandet av det nya datasystemet kommer våra tjänster att fungera långsammare. Vår personal lär sig använda det nya systemet och det kommer till en början att ta längre tid än vanligt att registrera olika uppgifter i systemet. Vi har också färre klienttider jämfört med det normala.

 • Färre mottagningstider än normalt på den geriatriska avdelningen.
 • Inskrivningen av patienter på dagsjukhuset fungerar långsammare.
 • Hemsjukhuset fungerar i begränsad omfattning. Vi prioriterar patienter i livets slutskede samt inom den palliativa vården och infektionspatienter från vårdhemmen.

Nyheter

Twitter