Tonttikilpailu päiväkotitontista Hämevaarassa 14.4. - 28.5.2021

Vantaan kaupunki on päättänyt kilpailuttaa Hämevaarassa sijaitsevan tontin 11043/1 yksityisen päiväkodin toteuttamista varten. Kilpailun ratkaisuperusteena on kertasuorituksena maksettava maanvuokran lisäosuus. Tontti vuokrataan korkeimman kynnysrahan tarjonneelle investorille 30 vuoden vuokrasopimuksella.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä sivuilla oleva tarjouslomake, joka palautetaan sähköpostiosoitteeseen asuntotontit@vantaa.fi. Sähköpostin osoitekenttään tulee kirjoittaa: ”Tonttikilpailu tontista 11043/1 yksityisen päiväkodin toteuttamista varten”.

Kilpailu päättyy 28.5.2021 klo 12:00. Sähköpostin tulee olla perillä kaupungin sähköpostijärjestelmässä viimeistään 28.5.2021 klo 12:00. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.

Menettelyllä pyritään nopeasti vastaamaan Hämevaaran päiväkotitarpeeseen. Sivistystoimi sopii kilpailun voittajaksi valitun investorin kanssa päiväkodin palveluntuottajan valinnasta sekä palveluntuottajan kanssa päiväkodin konseptisisällöstä.

Tontti 11043/1 sijaitsee voimassa olevan asemakaavan mukaisella yleisten rakennusten korttelialueella (Y). Tontin pinta-ala on 4 120 m2 ja sen kaavan mukainen rakennusoikeus on 1 600 k-m2. Tontin rakennusoikeus ja potentiaali tulee käyttää kokonaan, jotta sille rakennettava päiväkoti tuottaa kustannustehokkaasti varhaiskasvatuksen tilapaikkoja. Tontti on rakentamiskelpoinen ja sille rakennettavan uuden yksityisen päiväkodin tulisi olla käytössä mieluiten mahdollisimman pian.

Tontin käyväksi yksikköhinnaksi on arvioitu 661 €/k-m2. Tontin vuosivuokrana käytetään 4,5 % tontin käyvästä arvosta. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin indeksilain sallimalla tavalla. Vuokraa ei alenneta, jos indeksin pisteluku laskee. Tontin vuokramaksu tarkistetaan puolessa välissä sopimuskautta ja vuokramaksu korotetaan käyvän vuokrahinnan suuruiseksi, mikäli vuokrataso on jäänyt jälkeen käyvästä vuokratasosta. Kaupungilla on oikeus tarkistaa vuokraa vuokra-alueen käyttötarkoituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa seikassa tapahtuvien muutosten johdosta. Tontista peritään lisävuokraa, mikäli tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylitetään.

Tarkennus kilpailuohjelmaan (lisätty 19.4.2021):

Tontille suositellaan toteutettavan noin 100-120 paikkainen (n. 6 ryhmäinen) päiväkoti, joka arvion mukaan vastaa alueen tarpeeseen tällä hetkellä. Tonttiesitteen vastaisesti koko rakennusoikeutta ei tarvitse käyttää. Tontin ylimääräisen rakennusoikeuden voi halutessaan myöhemmin käyttää laajentamalla päiväkotia, kun alueen väestö ja päiväkotitarve kasvaa uusien asemakaavojen myötä.

Ajankohtaista