Keimolanmäen jatkuva tonttihaku (tontti varattu)

Kuva kerrostalosta

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt myydä tai vuokrata Keimolanmäessä sijaitsevan AK-tontin 22011/2. Tarkoituksena on löytää tontille toteuttaja, joka rakentaa sille vapaarahoitteisia omistusasuntoja.

Tontti voidaan myydä tai vuokrata. Tontin myyntihinta on (380 €/k-m2) ja vuokrattaessa sen vuosivuokra on 4,5 % tontin myyntihinnasta. Kaupunki perii tontista lisäkauppahintaa tai lisävuokraa, mikäli tontille toteutettava rakennusoikeus ylittää asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden määrän.

Kaupungin tavoitteena on löytää asuinkerrostalotontille 22011/2 toteuttaja, joka rakentaa tontille vapaarahoitteisia omistusasuntoja huomioiden kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Kaavassa tontille on määritetty rakennusoikeutta 5 000 k-m2.

Tontille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti jää asunto-osakeyhtiön omistukseen.