Vapaa-aika

Keimolanmäessä voit viettää vehreää vapaa-aikaa.

Keimolanmäen asuinalue rajautuu lännessä Vantaan todelliseen helmeen, noin 1700 hehtaarin Petikon luontovirkistysalueeseen.

Petikko on osa Vantaan laajinta yhtenäistä metsäaluetta, ja siellä on lähes puolet kaupungin luonnonsuojelualueista. Viime vuosina alueelle on tehty uusia reittejä kävelijöille, hiihtäjille ja retkeilijöille sekä kunnostettu vanhoja reittejä. Petikossa on loistavat sieni- ja marjametsät, sekä kaksi laavua taukoja varten.

Alueella maisema vaihtelee tiheästä puustosta, peltoihin, niittyihin ja soihin. Soista huomattavin on Keimolan Isosuo, noin 40 hehtaarin alue, joka on pääkaupunkiseudun isoimpia ja monipuolisempia soita. Valtaosa suosta kuuluu nykyään Natura 2000 -alueeseen.

Natura-alueeseen kuuluu Petikosta myös Mustakosken lehtomainen metsäalue, Vestran vanha metsä sekä Herukkapuron lehto, Pyymosan lehto ja Odilammen-Smedsmossenin suo. Yhdessä ne muodostavat merkittävän luonnontilaisen kaltaisina säilyneiden luontokohteiden keskittymän. Suojelualue on tärkeä sekä liito-oravan että lintujen suojelulle. Siellä viihtyvät etenkin lehtojen ja vanhojen metsien lintulajit.

Petikosta on myös monenmuotoista harrastustoimintaa. Alueella toimii muun muassa hiihto- ja suunnistusseuroja, metsästysseuroja, koiraharrastusyhdistys ja lennokkikerho. Petikossa sijaitsee myös Keimolan Kaiun maja.

Keimolanmäestä on myös kätevä lähteä golfaamaan, sillä Keimola Golf sijaitsee vain kivenheiton päässä.

Puistot vehreyttävät aluetta

Vuonna 2018 Keimolanmäessä alkaa Pikku-Keimolan puiston rakentaminen. Alueen länsireunaan sijoittuvaan puistoon tulee leikki- ja pelialueita, ja sen kautta tulee myös kulkemaan kevyen liikenteen reitit Petikon luontovirkistysalueelle.

Myöhemmin alueelle rakennetaan vielä kaksi puistoa lisää, Ruutulippu ja Keimolanmäenpuisto. Niitä päästää rakentamaan asuinrakennusten valmistuttua, arviolta 2020-luvun alussa.

Metsän sylissä Petikossa

Ajankohtaista

Twitter