Putkijäte

Kivistössä on käytössä putkijätejärjestelmä. Järjestelmän ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön elokuussa 2015 ja se tulee ulottumaan koko Kivistön uuden keskustan alueelle.

Miksi Kivistössä on putkijätejärjestelmä?

Putkijätejärjestelmä kannustaa asukkaita jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Se on hygieeninen, helppokäyttöinen ja turvallinen. Jätteiden putkikeräysjärjestelmä alentaa energiakustannuksia ja sen ympäristövaikutukset ovat pienemmät verrattuna perinteiseen jätteen keräykseen.

Putkikeräysjärjestelmän myötä jäteautojen liikenne meluineen ja pakokaasuineen asuinalueelta poistuu, mikä myös parantaa liikenneturvallisuutta. Putkijärjestelmän alueella pihoille ei myöskään tarvitse erillisiä jätekatoksia tai -astioita.

Miten käytät putkijätejärjestelmää?

Putkijätejärjestelmässä jokaiselle asukkaalle on osoitettu asuintalon lähettyvillä sijaitseva keräyspaikka. Keräyspaikoilta jätteet liikkuvat maanalaista putkistoa pitkin koonta-asemalle, josta ne haetaan jatkokäsittelyyn.

Asukkailla on lisäksi pääsy kierrätyshuoneisiin, joihin voi viedä putkijätejärjestelmään sopimattomat jätteet. Kierrätyshuoneisiin kuuluvat esimerkiksi lasi ja metalli sekä isot jätteet ja pahvit. Kaikilla Kivistön putkijätejärjestelmää käyttävillä on myös oikeus käyttää Lumikvartsikadun koonta-aseman kierrätyshuonetta, joka toimii tarvittaessa myös varakeräyspaikkana esimerkiksi vikatilanteissa. Lisäksi kierrätyshuoneiden edessä pysähtyy joka kuukauden alussa kierrätysauto, joka kerää järjestelmään kuulumattomia jätteitä, mm. kodinkoneita tai kalusteita.

Lajitteluohjeet

Keräyspaikoilla on omat syöttöputket sekajätteelle, paperille, kartongille, biojätteelle ja muoville. Jätteet on lajiteltava ohjeiden mukaisesti.

  • Sekajäte – pakkaa sekajäte enintään 20 litran muovipusseihin.
  • Biojäte – pakkaa biojäte biohajoavaan pussiin. Mitä kuivempaa biojäte on, sitä paremmin järjestelmä toimii.
  • Paperi – pudota paperit putkeen yksi nippu kerrallaan.
  • Kartonki – Huuhtaise nestepakkaukset käytön jälkeen, litistä ja pakkaa sisäkkäin. Älä tuki putkea, vaan vie kookkaat kartongit kierrätyshuoneeseen.
  • Muovi – huuhtaise tai pyyhkäise tyhjät pakkaukset tarvittaessa. Irrota korkit ja kannet. Ei PVC-pakkauksia, tunnistat ne 03-merkistä.

Putkikeräysjärjestelmään ei voi laittaa mitä tahansa aineita tai esineitä. Järjestelmään ei saa laittaa lasia, metallia, suurikokoista pahvia tai suurikokoista sekajätettä, vaan niiden paikka on kierrätyshuoneissa. Väärä esine voi aiheuttaa toimintahäiriön ja ylimääräisiä käyttökustannuksia.

Muuta jätettä, kuten pitkiä ja kookkaita esineitä, vaarallista jätettä, sähkölaitteita ja remonttijätettä ottavat vastaan esimerkiksi HSY:n Sortti-asemat, vaarallisen jätteen kontit ja joka kuukauden alussa kierrätyshuoneiden edustalla kiertävät keräysautot sekä kaupat. Lajtteluohjeita voi katsoa myös HSY:n sivuilta.

Keräyspaikassa syöttöputken luukku avataan sähköisellä avaimella. Vihreä valo luukun yläpuolella kertoo, että syöttöluukku on käytössä. Luukku sulkeutuu automaattisesti, ja jätteet putoavat putkeen. Syöttöluukkuun ei saa ahtaa jätettä, jotta se tyhjenee luukun sulkeutuessa, eikä putken sisään saa myöskään työntää käsiä tai muita ruumiinosia. Tarkasta myös, että maahan ei ole pudonnut roskia. Tarvittaessa uusia avaimia putkijätejärjestelmään saa tilattua isännöintiyhtiönsä kautta (ks. uusien avainten tilausohje)

Joulukuusien poisvienti: Kivistön putkijätejärjestelmään ei saa laittaa joulukuusia, joten kuusien nouto on järjestetty erikseen. Joulukuusien keräys suoritetaan Kivistössä alueella erikseen osoitetuissa paikoissa vuosittain 15.12. – 15.1.

Putkijätejärjestelmän käyttö- ja lajitteluohjeet:

Kivistön putkijätteen yhteystiedot

Asiakasneuvonta: Asiakas- ja neuvontapalvelu arkisin klo 8 – 18, puh. 020 711 8451, neuvonta.kivisto@marimatic.fi

24 h päivystys: Ilmoita järjestelmän toimintahäiriöt, roskaantuminen, ilkivalta, liika lumi tai muu akuutti häiriö 24h päivystysnumeroon, puh. 020 711 8450

Putkijätejärjestelmän yhteystiedot löytyvät myös jokaisesta keräyspaikasta ja kierrätyshuoneesta. Lisäksi yhteystiedot ja käyttöohjeet on jaettu jokaiseen alueen asuntoon talokansioon.

Putkikeräysjärjestelmän laitetoimittaja on Marimatic Oy.
Kivistön Putkijäte Oy
Kielotie 28
01300 Vantaa

Kivistön Putkijäte Oy:n tiedot YTJ-palvelussa

Ajankohtaista

Twitter