Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8. – 30.11.2016

Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun koskee aseman vieressä olevaa 22 000 m2:n aluetta. Tavoitteena on omaleimainen ja laadukas keskusta, jonka suhde ostoskeskukseen ja torialueeseen on merkittävä. Nykyisen leimallisesti punatiilisen rakentamisen lisäksi julkisivuissa voi olla muitakin materiaaleja. Sen sijaan toivotaan säilytettäväksi joitakin detaljeja. Rakentaminen koostuu asunnoista ja kaupoista ja muusta toiminnasta. Kävely-yhteydet on ratkaistava mahdollisimman sujuvina.

Vantaan kaupunki järjestää Koivukylän keskustan kumppanuuskaavoitukseen perustuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Koivukylän aseman vieressä maa-alue on pääosinrakentamatonta.

”Koivukylän verso” suunnittelukilpailun voittajaksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 15.5. Voittajaksi ehdotettu kilpailuehdotus nimeltä ”Koivukylän verso” sai lautakunnan hyväksynnän. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kilpailuehdotus C

”Koivukylän verson” kaupunkirakenne, rakennusten sijoittelu, pysäköintijärjestelyt, torialue ja alueen kokonaisuuden kehittämisen laaja-alaisuus muodostavat kilpailussa tavoitellun korkeatasoisen ja toimivan kaupunkikeskuksen. Arkkitehtuuriltaan omaperäinen tornikeskus jatkaa Havukosken korkeaa rakentamista. Vaaleus ja tornien mittasuhteet liittävät uuden alueen vanhaan Havukoskeen.

Ehdotus sisältää runsaasti rakennusoikeutta, kerrosluvut vaihtelevat VII:stä XVI:een. Kilpailuehdotuksen asuntorakentamisen määrä on 33 050 k-m2 (sisältää palveluasumisen). Kirjaston, liiketilojen ja päiväkodin rakennusoikeus on 1 500 k-m2.

Kirjasto sijoittuu Koivutorin kulmaan. Sijainti on hyvä, mutta kaksitasoisuus ja pohjapiirroksen muoto ovat epäkäytännöllisiä. Jatkosuunnittelussa niitä on kehitettävä.

Pysäköintilaitos on sijoitettu alueen itäreunalle. Pysäköintipaikkojen sijoittaminen laitokseen antaa tilaa maanvaraisille ulkotiloille. Rakennusten väliin muodostuu pieniä suojaisia ulkotiloja ja lisää vehreyttä tuovat kattopihojen istutukset. Myös hulevesien hallinta onnistuu hyvin näillä maanvaraisilla ja kattopihoilla.

Health City Finlandin kumppaneina ovat Lapti Oy, Fira Oy, TA yhtymä ja A-Insinöörit Oy.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyn jälkeen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu voittajan valinta etenee kaupunginhallitukseen. Kilpailualueen asemakaavamuutosta ryhdytään laatimaan yhteistyössä voittajien kanssa. Tonttien luovutuksesta tehdään erilliset päätökset asemakaavoituksen etenemisen myötä. Kaupunki antaa suunnitteluvarauksen voittajalle 31.12.2018 asti.

Kilpailuohjelmassa pyydettiin lisäksi Koivutorin ostoskeskuksen ideasuunnitelma. Arviointiryhmän esityksenä on, että yksikään neljästä kilpailutyöstä ei täytä ostoskeskuksen osalta kaikkia asetettuja vaatimuksia. Näin ollen ostoskeskuksen osalta voittajaa ei valita. Suunnittelua pyritään jatkamaan Koivutorin ostoskeskuksen omistajan, Hakopolun liikekiinteistö Oy:n kanssa yhteistyössä.

Ajankohtaista

Twitter