Pysäköinninvalvontasopimuksen tekeminen

Pysäköinninvalvontasopimus tehdään pysäköinninvalvonnan mahdollistamiseksi yksityisalueilla, lähinnä taloyhtiöiden ja liikekeskusten piha- ja paikoitusalueilla. Sopimuksen tekeminen on maksutonta, siinä sovitaan valvontatavoista ja se on pysäköinninvalvonnalle valtakirja toimia yksityisellä alueella. Toiminta perustuu tieliikennelain 28 §:ään (alkaen 1.10.2003). Sopimuksen tekeminen ja siihen perustuva valvonta edellyttää:

1. Maanomistajan tai maapohjan haltijan päätöstä (esim. taloyhtiön hallituksen päätös, toimivaltaisen toimitusjohtajan/ isännöitsijän) päätösvalvontasopimuksen tekemisestä. Mikäli kyseessä on pienehkö, ns. omin voimin isännöity asuntoyhtiö, hallituksen päätös on välttämätön. Liikekiinteistöjen kohdalla hyväksytään myös isännöitsijän/toimitusjohtajan päätös.

2. Ennen sopimuksen tekemistä suoritetaan kohteessa katselmus, jossa on paikalla pysäköinninvalvonnan edustaja (pääsääntöisesti pysäköinnintarkastaja) ja kiinteistön omistajan/ haltijan edustaja. Jo tässä vaiheessa voidaan sopia, valvotaanko kohdetta normaalin valvonnan yhteydessä vai ainoastaan kutsusta. Katselmuksessa sovitaan valvontakohteen liikennemerkkijärjestelyistä. Tämän ohjeen liitteessä on ajoliittymiin tuleva liikennemerkki. Liikennemerkit ja muut tarpeelliset merkinnät hankkii/ teettää kustannuksellaan kiinteistön omistaja/haltija.

3. Sopimukseen laitetaan valvontakohteena olevan kiinteistön edustajien nimet. Edustajana voi olla esim. taloyhtiön hallituksen jäsen, kiinteistöllä pysyvästi työskentelevä tai asuva henkilö, huoltomies tms. Mikäli kiinteistö on suurehkon huoltoyhtiön hoidossa, voidaan sopimukseen kirjata, että nimeltä mainitun huoltoyhtiön huoltomiehet toimivat edustajina. Edustajien lukumäärää ei ole syytä kasvattaa kovin suureksi. Vain edustajalla on oikeus kutsua tarkastaja kiinteistölle.

4. Sopimus allekirjoitetaan kahtena kappaleena ja valvonta alkaa, kun pysäköinninvalvontaan on ilmoitettu liikennemerkkien olevan paikalla ja tarkastajat ovat tämän paikalla todennut. Sopimuksesta tulee ilmetä, mihin ja kenelle sopimukseen liittyvä kirjeenvaihto osoitetaan (esim. sopimuksessa mainitut lausuntopyynnöt), samoin puhelinyhteys, sekä mahdolliset faksi- ja sähköpostitiedot.

Ajankohtaista

Twitter