Rakennesuunnitelmat

Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä sisältää tarkemmin vaatimuksia suunnitelmista. Suunnittelijoiden on ehdottomasti tutustuttava näihin säännöksiin ja ohjeisiin ja noudatettava niitä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:

Nimiösivu on oltava piirustuksen päällimmäisenä, ei teipattuna eikä nidottuna vaan osana piirustusta. Teipattuja piirustuksia ei otata vastaan. A4-kokoisessa detaljinipussa erillinen nimiösivu voi kuitenkin olla nidottuna päällimmäiseksi. Nimiö on varustettava kohteen oikeilla ja rakennusluvan mukaisilla tunnistustiedoilla ja siitä on löydyttävä kaupunginosa, kortteli, tontti, osoite sekä rakennusluvan numero (esim. 63-1034-04-A). Piirustukset tulee numeroida juoksevalla numerolla ja nimiöstä on selvittävä myös kohteen nimi, piirustuksen sisältö (esim. raudoituspiirustus taso +4.530) sekä suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja yhteystiedot.

Kaikkia rakennesuunnitelmia rakennusvalvonta ei voi ottaa vastaan. Rakennusvalvontaan arkistoidaan oleellisten kantavien rakenteiden piirustukset sekä piirustukset rakenteista, joilla voi olla vaikutusta turvallisuuteen ja terveellisyyteen kuten laajat ja raskaat alas lasketut katot ja vesieristysdetaljit. Elementtirakenteiden osalta pitää toimittaa kaaviot ja tyypillisten elementtien valmistuspiirustukset. Piirustukset toimitetaan rakennusvalvontaan kahtena sarjana. Toinen arkistoidaan rakennusvalvontaan ja toisen rakennesuunnittelija toimittaa työmaalle. Piirustussarjat toimitetaan A4-taitettuna, mieluiten ilman seläkettä.

Rakennusluvassa oleva lupatunnus sekä piirustuksen juokseva numero, joka on jatkuva edellisestä toimituserästä merkitään jokaiseen piirustukseen. Muutospiirustuksissa juokseva numero on oltava sama (=ensimmäisen toimituksen mukaan). Piirustuksessa on oltava revisiomerkintä (esim. A, B, C.... tai 1, 2, 3...) ja lisäksi piirustuksen nimiön yläpuolella teksti "VAIHTOPIIRUSTUS" sekä lyhyt kuvaus muutoksesta. Rakennesuunnittelija huolehtii siitä, että suunnitelmat ovat asianmukaiset ja kopiosarjat ovat edellä kuvatun mukaiset.

Puutteellisia suunnitelmia ei oteta vastaan. Vastaava rakennesuunnittelija tuo suunnitelmat mukanaan tullessaan esittelemään piirustuksia tarkastusinsinöörille. Aika on varattava etukäteen asiakaspalvelusta: Yhteystiedot. Tarvittaessa suunnittelija voi korjata ja täydentää viranomaissarjoja kynämerkinnöin (ei lyijykynällä). Tämä ohje koskee myös valmisosatoimittajia esim. talotehtaita ja kattoristikoiden suunnittelijoita ja valmistajia. Vastaavan rakennesuunnittelijan on allekirjoitettava kaikki kohteen rakennesuunnitelmat, myös kattoristikoiden valmistuspiirustukset.

Ajankohtaista

Twitter