Ajankohtaiset hankkeet

Tilakeskus vastaa toimitilojen uudis- ja perusparannusinvestointihankkeista sekä tilahallintayksikkö kiinteistöjen vuosikorjaushankkeista. Myös tänä vuonna rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa. Rakentamisohjelmaan kuuluu mm. Kivistön Aurinkokiven monitoimirakennus, jonka työt jatkuvat vuoteen 2016. Uudiskohteista valmistuvat linja-autonkuljettajien taukotilat Aviapoliksen ja Kivistön asemien läheisyyteen sekä huoltokatos Petikon tukikohtaan. Tänä vuonna alkavat myös Itä-Hakkilan ja Simonkallion päiväkotien rakennustyöt, Heurekan laajennus ja vammaisille tarkoitettujen asuntojen rakentaminen Martinlaaksossa.

Peruskorjaukset käynnistyvät Korson vanhustenkeskuksessa, Pähkinärinteen koululla ja Martinus-salissa. Lisäksi useissa kohteissa korjataan sisätiloja, tehdään tilamuutoksia ja mm. vesikattojen ja julkisivujen korjauksia.

Energiatehokkuus lisääntyy

Esco-hanke

Vantaan kaupunki kilpailutti vuonna 2012 useiden kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän kokonaisuuden ESCO-hankintana. Tavoitteena on saavuttaa jopa 30 000 megawattitunnin säästöt lämmön ja sähkön kulutuksessa. Tämä merkitsee yli 200 000 euron vuosittaisia säästöjä kaupungin energiakustannuksissa. Hankkeen ansiosta vähennetään myös paikallisia kasvihuonekaasupäästöjä lähes miljoona kiloa vuodessa. Kuluja 1,5 miljoonan euron investoinnista ei kaupungille koidu, vaan ESCO-mallissa kustannukset katetaan hankkeen tuottamilla säästöillä. ESCO-hankkeen investoinnit ovat lähes valmiina, säästämään päästään pikapuoliin.

Vantaan ESCO-hanke palkittiin Motivan Kestävä julkinen hankkija 2014 -kilpailussa edistyksellisestä ESCO- hankinnasta. ESCO-hankinnan uudenlaisesta hankintamallista johtuen valitsi myös TEKES hankeen projektipäällikkö Marita Tammisen marraskuun huippuostajaksi.

Energianhallintapalvelu (e-palvelu)

Vantaan kaupungin rakennusautomaatiohankintojen yhteydessä kilpailuttamassa energianhallinnassa keskitytään energiankäytön vähentämiseen ja tehostamiseen ensisijaisesti olemassa olevaa tekniikkaa hyödyntäen 15 eri rakennuksessa. Palvelu on ollut käytössä kolme vuotta. Sähkö- ja lämpöenergiaa on säästetty noin 5000 MWh vuodessa ja kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty noin miljoona kiloa/vuosi.

Kuntaliitto palkitsi Vantaan tilaaman energianhallintapalvelun vuoden 2014 paikallisena ilmastotekona.

”Olemassa olevan rakennuskannan energiankäytössä on kunnissa tehostamisen varaa. Nopea ja käyttökelpoinen ratkaisu voi olla tarvittavan osaamisen hankkiminen kunnan organisaation ulkopuolelta," todetaan palkinnon perusteluissa.

Ajankohtaista

Twitter