Hämeenkylän koulun väistötilat Sanomalassa

Hämeenkylän yläkoulun toiminta siirtyy elokuusta 2017 alkaen väliaikaisesti Vantaan Sanomalan toimistorakennukseen.

Sanomalaan siirtyy noin 500 7.-9. luokkalaista oppilasta, jotka opiskelevat tiloissa, kunnes uusi koulurakennus valmistuu.

Toimistorakennus sijoittuu samalle tontille Sanomalan painorakennuksen kanssa. Koulun käytössä oleva pinta-ala on 4 423 m2 ja se jakaantuu kuuteen kerrokseen.

Tilat ovat olleet ennen koulukäyttöön muuttamista toimistotiloina Sanoma konsernin omassa käytössä muun muassa konsernin eri tukitoiminnoilla. Tällä hetkellä tilat ovat vapautuneet Sanomalan käytöstä. Koko kiinteistön, sisältäen myös viereisen painotalon, omistaa kiinteistösijoitusyhtiö Sagax Ab, jolta Sanomala Oy on vuokrannut tilat pitkäkestoisella vuokrasopimuksella.

Toimistotalo muutetaan koulutiloiksi

Kevään 2017 aikana Sanomalan toimistotalo muutetaan koulutiloiksi, jotka Vantaan kaupunki edelleen vuokraa Sanomala Oy:ltä. Koulun suunnittelussa on käytetty uutta tilaohjelmaa ja uuden oppimisen mukaista ajattelua muun muassa tilojen ryhmittelyssä, jotta mahdollistetaan mahdollisimman tehokkaasti ilmiöpohjainen opiskelu. Tilat mahdollistavat esimerkiksi monipuoliset ryhmäkokoonpanot ja opettajien yhteistunnit.

Rakennustyöt tiloissa aloitettiin maaliskuussa 2017. Kesän aikana työt saadaan valmiiksi, minkä jälkeen tilat kalustetaan ja siivotaan koulun alkua varten. Koulu alkaa tiloissa normaalisti elokuussa 2017.

Kiinteistön käyttötarkoituksen muutokseen eli tilankäytön muutos toimistotilasta koulutilaksi liittyvä rakennuslupa on haettu.

Kohteen rakennustöiden aikaisia sisäolosuhteita ja kosteutta valvoo Sweco Asiantuntijapalvelut Oy. Swecon sisäilma-asiantuntija kiertää viikoittain työmaalla ja valvoo sisäilmaolosuhteiden muutoksia sekä tarvittaessa ohjeistaa urakoitsijoita sisäilmaan liittyvissä asioissa. Kierroksien havainnot dokumentoidaan kirjallisesti. Rakennustöiden ja loppusiivouksen jälkeen Sweco suorittaa tiloissa sisäilmakartoituksen puhtaan lopputuloksen todentamiseksi.

Työmaa-aikanakin työmaan siisteyteen panostetaan erityisen paljon. Työmaalle tulevat rakennusmateriaalit muun muassa säilötään kuivissa sisätiloissa. Työmaalla ei tehdä juurikaan töitä joissa tuotetaan kosteutta sisätiloihin, jollaista on muun muassa uuden betonin valaminen. Tässä hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia betonirakenteita, joten mahdollisesti kosteutta tuovien rakennustyövaiheiden määrä voidaan minimoida.

Ajankohtaista

Twitter