Vantaan lähes nollaenergiapäiväkotikonsepti

Vantaalla uudisrakentamisessa tavoitteena on lähes nollaenergiarakentaminen. Vantaan Leinelä 2. päiväkoti on Vantaan ”lähes nollaenergiarakentamisen” pilottikohde Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin (IJI) –hankkeessa (http://www.iji-hanke.fi). Arkkitehtitoimisto Kimmo Lylykangas työryhmineen laati lähes nollaenergiapäiväkodin konseptin, jota sovelletaan Vantaan rakennushankkeissa. kunnes kansalliset lähes nollaenergiamääräykset astuvat voimaan.

Tilakeskuksen lähes nollaenergiarakentamisen konsepti.

Ajankohtaista

Twitter