Uudenlaiset koulut Rajatorppaan ja Hämeenkylään

Havainnekuva uudesta Rajatorpan koulusta

Länsi-Vantaalle toistensa läheisyyteen rakennettavat koulut ovat pioneereja monellakin tapaa. Ne ovat kaupungin ensimmäiset uutta oppimisympäristöä täysin tukevat koulurakennukset, joissa tilojen monikäyttöisyys, muunneltavuus ja oppilaiden välinen vuorovaikutus ovat keskiössä.

Toteutustapakin poikkeaa aiemmasta. Koulut toteutetaan yhtenä hankkeena, ns. allianssimallilla, jolla on tehty Suomessa etenkin suuria infrahankkeita. Allianssissa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta jakaen hyödyt ja riskit. Toteutusta ohjataan erilaisin kannustimin, ja tarvittaessa sanktioin, kohti laadullisia, ajallisia ja kustannustavoitteita. Vantaan kumppaneina toimivat NCC Suomi Oy sekä työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy.

Uudet koulut valmistuvat peräkkäin: Rajatorppa vuoden 2019 lopulla ja Hämeenkylä 2020 syksyllä. Hämeenkylän koulurakennus purettiin 2016 ja opetus järjestetään nyt väistötiloissa Varistossa, Tuomelassa ja Sanomalassa. Rajatorpan koulu toimii nykyisissä tiloissaan uuden koulun valmistumiseen saakka. Uusien koulujen rakentaminen maksaa noin 32,5 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista

Twitter