Suuri sisäilmaoirekyselytutkimus käynnissä

Koulujen ja päiväkotien hyvä sisäilma on tärkeää perheille, työntekijöille ja koko Vantaan kaupungille. Jotta saisimme kokonaiskuvan tilojen käyttäjien sisäilmaoireilusta, Turun yliopisto tekee Vantaan kaupungin tilauksesta laajan oirekyselytutkimuksen. Mukana ovat kaupungin päiväkodit, alakoulut, yläkoulut ja Varia.  

Mikä?

Vantaan kaikkien koulujen ja päiväkotien sekä Varian tilojen käyttäjille on lähetetty marras-joulukuussa 2018 nettikysely sisäilmaoireilusta. Lukiot eivät ole mukana, sillä ne ovat aiemmin alkaneen Aalto-yliopiston tutkimuksen piirissä.

Milloin?

Kyselyyn vastattiin ryhmittäin 13.11. – 20.1.2019. Tulokset valmistuvat keväällä, ja niistä tiedotetaan sen jälkeen.

Kenelle?

Kyselyyn pyydettiin vastauksia 40 000 vantaalaiselta: huoltajilta, oppilailta, opiskelijoilta ja henkilöstöltä. Kyselylinkkiä jaettiin portaittain suuren vastaajamäärän vuoksi. Jotta kyselyn tulokset olisivat luotettavia, vastaukset tarvitaan mahdollisimman kattavasti kaikilta käyttäjiltä. Siis myös niiltä perheiltä, joissa oireilua ei ole ollut.

Vastaajaryhmät

  • Kouluissa työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö
  • Koulujen ja päiväkotien henkilökunta
  • Alakoulun oppilaiden huoltajat
  • Yläkoulun oppilaat
  • Varian henkilökunta ja opiskelijat
  • Päiväkotilasten huoltajat
  • Vantin kouluissa ja päiväkodeissa työskentelevä henkilöstö

Miten?

Tutkimus tehtiin nettikyselynä, jolloin vastauslinkkiä jaettiin esimerkiksi perusopetuksen Wilma-järjestelmän kautta sekä sähköpostitse. Kullekin ryhmälle vastausaikaa oli vähintään kaksi viikkoa. Muutamien kyselyjen vastausaikaa pidennettiin, jotta vastaajien määrää saatiin suuremmaksi.

Miksi?

Vantaan strateginen tavoite on, että kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee. Sisäilmaoireita kartoittavan oirekyselyn avulla saadaan kokonaiskuva tilanteesta kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa.

Kuka tekee?

Kyselyn toteuttaa Turun yliopiston Satakunta-hanke. Kaikkia terveystietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksilötietoja luovuteta. Tutkimuksen tulokset saadaan keväällä 2019.

Mistä lisätietoa?

Tälle sivulle päivitetään lisätietoa. Lue lisää oheisista tiedostoista ja linkeistä.

Vantaan kaupunki tiedottaa kyselyn tuloksista niiden valmistuttua laajasti koulujen ja päiväkotien kautta sekä ulkoisen viestinnän kanavissa.

Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja Eila Tanninen, eila.tanninen@vantaa.fi, 040 5892 731.

Kysymyksiä ja vastauksia sisäilmaoirekysely 2018

Linkki Turun yliopiston Satakunta-hankkeeseen

Katso video sisäilmaoirekyselystä

Ajankohtaista

Twitter