Tilojen ylläpito

Kuvituskuva Vantaan kaupungintalo

Tilakeskuksen tilahallinta- ja kunnossapitoyksiköt vastaavat kaupungin rakennetusta kiinteistöomaisuudesta, toimitilajohtamisesta, teknisestä isännöinnistä, kiinteistöjen ja pihojen ylläpidosta sekä rakennusten kunnossapidosta.

Kiinteistöomaisuuden hoito ja toimitilajohtaminen

Kokonaisuudella tarkoitetaan mm. toimitilojen hankintaa ja toimitiloihin liittyvä taloussuunnittelua, asuntojen ja liiketilojen vuokrausta, kiinteistöjen sopimusasioita, riskien hallintaa, viranomaisyhteyksiä ja kaupungin edunvalvontaa.

Kiinteistöomaisuuden hoitoa ohjataan salkunhallinnan avulla. Salkutuksen avulla tilakeskus yhdessä muiden toimialojen kanssa määrittää kiinteistöt, joita kehitetään tai joista pyritään luopumaan. Käytännön toimintaa selkeästi ohjaa mm. jako myytäviin kiinteistöihin ja osakkeisiin sekä purettaviin rakennuksiin.

Vantaan kaupungin suorassa omistuksessa olevista rakennuksista tärkeimpiä ovat koulut ja päiväkodit. Koulujen käytössä on 130 rakennusta, joiden bruttoala on yhteensä noin 400 000 m2. Varhaiskasvatuksen käytössä on 140 päiväkotia, joiden bruttoala yhteensä noin 120 000 m2. Sosiaali- ja terveystoimen käytössä taas on erilaisia palvelutiloja yhteensä 110 000 htm2. Vantaan kaupungin omistamien rakennusten tekninen arvo on noin 900 milj. euroa ja niiden jälleenhankinta-arvo yli miljardi euroa. Tilahallinta on vuokrannut sisäisille asiakkailleen, eli kaupungin yli 40 tulosalueelle, pinta-alaltaan yhteensä noin 800 000 m2:n tilat, jotka muodostuvat noin 2100 yksittäisestä tilasta tai huoneistosta.

Lisäksi ulkoisille asiakkaille on vuokrattu pinta-alaltaan yhteensä noin 80 000 m2:n tilat, joista liiketiloja on noin 30 000 m2 ja asuntoja noin 50 000 m2. Ulkoisia vuokrasopimuksia on yhteensä noin 1100 kappaletta ja ulkoiset vuokratulot ovat noin 10 milj. euroa.

Isännöintipalvelut

Alueisännöinnistä vastaa neljä alueisännöitsijää, kukin nimettyjen asiakasvastuiden mukaisesti. Isännöitsijät huolehtivat toimitilojen vuokraamisesta ja tilajärjestelyistä. Lisäksi palveluun kuuluu kaupungin käytöstä poistettavien toimitilojen ja asuntojen myynti sekä purkujen järjestely. Sähkö- ja LVI-järjestelmien käytöstä, ylläpidosta ja valvonnasta taas huolehtivat tilahallinnan huoltomestarit.

Kiinteistönhoito

Palveluita tilataan noin 500 kohteeseen. Kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä ovat mm. talotekniikan hoito, vihertyöt, ulkoalueiden puhtaanapito ja käsilumityöt. Suurin palveluntuottaja on kaupungin omistama Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, joka tuottaa kiinteistönhoidon lisäksi myös vikakorjauksiin ja ennakoimattomaan kunnossapitoon liittyviä palveluita.

Rakennusten kunnossapito

Rakennusten kunnossapidolla tarkoitetaan tässä sekä käyttötalous- että investointimäärärahoilla tehtävien rakennusten kunnossapidon ohjelmointia ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Lisäksi tilataan tarvittaessa rakennusten kuntoon liittyviä selvityksiä, ja raportteja kunnossapidon ohjelmointia ja hankesuunnittelua varten. Toisen merkittävän tehtäväkokonaisuuden muodostaa kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät rakennuttamistehtävät eli töiden tilaaminen ja työmaavalvonta.

Pihojen ylläpito

Sisältää pihojen kunnossapidon ohjelmointiin liittyvät tehtävät, pihojen ylläpitoon kuuluvat rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä kiinteistönhoitosopimuksiin liittyvät työt, kuten pihatöiden valvonta, hankinnat ja tilaaminen. Tehtäviä ulkoalueilla ovat lisäksi koneelliset kunnossapitopalvelut, koulu- ja päiväkotipihojen perusparannukset, osakorjaukset ja muut ohjelmoitavat kunnossapitotyöt.

Ajankohtaista