Uimavesien laadunvalvonta

Kuusijärvi

Ympäristökeskuksen terveydensuojelutarkastajat valvovat uimavesien laatua uimarannoilla ja uimahalleissa, kylpylöissä sekä hoitolaitosten, hotellien ja vastaavien yhteydessä olevissa uima-altaissa.

Yleisten uimarantojen vedenlaatu

Uimarantojen vedenlaatua valvotaan uimakauden aikana sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti. Uimakausi alkaa kesäkuun puolivälissä ja kestää elokuun loppuun.

Uimarannoilta otetaan vesinäytteitä kesä - elokuun aikana joka toinen viikko. Uusimmat tutkimustulokset löytyvät uimarannan ilmoitustaululta. Näytteenoton yhteydessä arvioidaan veden laatua myös aistinvaraisesti. Jos vedessä tai sen pinnalla todetaan leväesiintymää, voidaan mikroskoopilla varmistaa, onko kyseessä sinilevä vai muita harmittomia leviä. Sinilevät voivat aiheuttaa uimareille vatsa- ja iho-oireita, joten tarvittaessa niiden esiintymisestä tiedotetaan uimarannan ilmoitustaululla.

Tutkimustulokset

Viimeisimmät veden tutkimustulokset löytyvät tästä, koko kesän uimakauden yksityiskohtaiset tulokset löytyvät Liitteet -kohdasta.

Kuusijärven uimaranta, talviuinti

  • 31.10.2018 veden laatu hyvä, E-coli 2 mpn/100 ml, Enterokokit 12 pmy/100 ml, lämpötila 3,5 oC
  • 14.03.2019 veden laatu hyvä, E-coli <1 mpn/100 ml, Enterokokit 2 pmy/100 ml, lämpötila 0,6 oC

Vetokannaksen uimaranta, talviuinti

  • 31.10.2018 veden laatu hyvä, E-coli 12 mpn/100 ml, Enterokokit 24 pmy/100 ml, lämpötila 8,8 oC
  • 29.03.2019 veden laatu hyvä, E-coli 0 mpn/100 ml, Enterokokit 0 pmy/100 ml, lämpötila 1,6 oC

Uimavesiluokat

Suurille uimarannoille määritetään uimavesiluokka neljän viimeisen vuoden uimavesitulosten perusteella. Kuusijärven uimavesiluokka on ollut neljänä viimeisenä vuotena erinomainen. Vetokannakselle on määritelty uimavesiluokka ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja se on ollut vuosina 2016 - 2018 erinomainen.

Suurilla uimarannoilla on uimavesiprofiili

Kuusijärven ja Vetokannaksen uimarannoille on laadittu uimavesiasetuksen mukainen uimavesiprofiili. Uimavesiprofiileissa on mm. tuotu esille syitä, jotka voivat vaarantaa uimaveden laatua ja sitä kautta vaikuttaa myös uimareiden terveyteen. Tiivistelmä uimavesiprofiilista löytyy uimarantojen ilmoitustaululta.

Talviuintipaikkojen veden laatu

Kuusijärvellä ja Vetokannaksella on myös talviuintipaikka. Uimaveden laatua valvotaan kerran syksyllä ja kerran keväällä otettavilla vesinäytteillä.

Uima-altaat

Vantaalla on viisi yleiseen käyttöön tarkoitettua uimahallia, kylpylä sekä joukko pienempiä uima-altaita hoitolaitosten, hotellien ja vastaavien yhteydessä. Uima-altaiden veden laatua valvotaan säännöllisin näytteenotoin, jonka tiheyteen vaikuttaa uima-altaan käyttöaste. Allasveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset.

Viimeisimmät tutkimustulokset ovat esillä allastiloissa.

Allasveden laatuun vaikuttavat tekijät

Allasveden hygieeninen laatu turvataan ensisijaisesti klooridesinfioinnilla. Veden laatuun vaikuttaa uimahallin vedenpuhdistuslaitteiston toiminnan lisäksi uima-allastilojen kunto ja siisteys. Osa terveydensuojelutarkastajan suorittamasta uima-vesivalvonnasta kohdistuu edellä mainittuihin tekijöihin.

Myös uimareilla on tärkeä merkitys allasveden laatuun. Jotta uimareista altaaseen joutuva likamäärä olisi mahdollisimman vähäinen, tulisi uimareiden peseytyä hyvin ennen uintia ja noudattaa annettuja käyttäytymisohjeita. Koska infektiotautia sairastava uimari voi tartuttaa taudin muihin uimareihin, ei sairaana saa tulla uimaan.

Ympäristökeskus

Pakkalankuja 5

Ajankohtaista

Twitter