Kestävä elämäntapa

Tavoitteena kestävä Vantaa.

Vantaa pyrkii tukemaan ja edistämään asukkaidensa vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville asukkaille hyvät elämisen edellytykset. Taloudellinen toiminta pyritään toteuttamaan niin, ettei luonnon kantokyky vaarannu.

Arjen ympäristöteot

Meistä jokainen voi vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen päivittäisten valintojemme kautta. Jätteen määrän vähentäminen, lajittelu, tavaroiden kierrätys ja energian säästö ovat tunnetuimpia arkipäivän kestävän kehityksen toimintatapoja. Vantaalaisia kierrätysasioissa neuvoo ensisijaisesti HSY.

Ympäristökasvatus on jatkuvaa oppimista

Ympäristökasvatus on ympäristömyönteistä kasvatusta siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Vantaalla ympäristökasvatus alkaa päiväkodissa ja jatkuu kouluissa sekä oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Yksiköitä kannustetaan ympäristövastuulliseen toimintaa erilaisin kampanjoin ja järjestelmin. Päiväkotien, koulujen ja muiden kasvatusyksiköiden ympäristökasvatustyön tukena Vantaalla on Vantaan luontokoulu, joka tarjoaa kummiluokkatoimintaa, päiväretkiä sekä kursseja kasvattajille. Lisätietoa: vantaanluontokoulu.fi

Työpaikkojen ympäristökasvatustyötä on ekotukitoiminta. Ekotukitoiminta edistää arjen ympäristövastuullisia toimintamalleja kaupungin kaikissa työyhteisöissä.

Ajankohtaista

Twitter