Kestävä elämäntapa

Resurssiviisaan Vantaan rakentamiseen tarvitaan kaikkia. Kotitalouksien osuus kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä. Jokainen voi omassa elämässään tehdä viisaita valintoja, joilla omaa ympäristökuormitustansa voi pienentää.

Ympäristövastuullinen arki

Arjen suuret linjat – se, miten asumme, liikumme paikasta toiseen ja mitä syömme - vaikuttavat siihen, millaisen jalanjäljen saamme aikaan. Kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöistä merkittävimmät syntyvät rakennusten lämmittämisestä ja sähkönkulutuksesta, liikkumisesta ja ruokavalinnoista. Vähentämällä energiankulutusta, ostamalla ympäristömerkittyä energiaa, liikkumalla viisaasti ja tekemällä kestäviä ruokavalintoja omaa päästökuormaansa voi vähentää huomattavasti.

Hanki vain tarpeeseen ja mahdollisuuksien mukaan kierrätettyä tavaraa, korjaa, lainaa ja uudelleen käytä - ja lopuksi huolehdi jätteiden lajittelusta. Suurin osa jätteistä syntyy jo ennen kuin tuote on kuluttajalla. Niinpä jätteen määrän vähentämiseksi tärkeintä onkin kuluttaa harkiten. On tärkeää lajitella syntyvät jätteet, jotta niiden arvokkaat materiaalit saadaan hyödynnettyä uudelleen. Vantaalaisia jäteasioissa neuvoo ensisijaisesti HSY.

Pienistä päivittäisistä kestävistä valinnoista syntyy huomattava yhteisvaikutus, kun tekijöitä on riittävästi. Samalla säästyy usein myös rahaa. Resurssiviisaiden valintojen ja tekojen tulisikin muodostua osaksi arkielämäämme.

Osallistu resurssiviisaan Vantaan luomiseen

Resurssiviisaalla Vantaalla osallisuus ja yhteisöllisyys ovat osa ympäristövastuullista arkea. Esimerkiksi Yhteiseen pöytään ja muuhun vapaaehtoistoimintaan osallistumalla voit antaa oman panoksesi resurssiviisaaseen kaupunkiin. Talkoisiin osallistumalla kättensä työn jäljen ympäristön hyväksi näkee heti. Ajankohtaiset ympäristöasiat ovat esillä asukastilojen tapahtumissa esimerkiksi erilaisilla teemaviikoilla kuten Hävikkiviikko syyskuussa.

Ajankohtaista

Twitter