Kierrätys ja lajittelu jätehuollossa

Kaupungin eri toimijat, kuten kuntalaiset, yritykset ja muut yhteisöt tai organisaatiot ovat vastuussa tuottamansa jätteen asianmukaisesta lajittelusta ja kierrätyksestä. Jätelain mukaan käytöstä poistettavat tuotteet ja materiaalit tulee ensisijaisesti kierrättää ja lajitella uusiokäyttöä varten. Jos jätettä ei voida enää hyödyntää materiaalina, se voidaan laittaa sekajätteeseen. Tämä tulisi olla aina viimeinen vaihtoehto.

Perusjätehuolto

Vantaalla kiinteistöjen perusjätehuollosta vastaa HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä). HSY vastaa asukkaiden:

 • sekajätteen, biojätteen, lasin, metallin kartongin (esim. nestekartonki ja ruskea pahvi) keräyksestä
 • energiajätesopimukset poistuvat kiinteistökohtaisesti vuoden 2016 aikana.

Alueellisissa jätekeräyspisteissä otetaan vastaan:

 • paperi
 • kartonki
 • lasi
 • pienmetalli
 • osassa pisteistä myös vaatteet

Sorttiasemilla otetaan vastaan:

 • kartonki
 • lasi
 • metalli
 • paperi
 • puutarhajäte ja risut
 • remontti- ja rakennusjäte
 • sekajäte
 • sähkölaitteet
 • vaarallista jätettä

Tuottajavastuu

Osa jätteistä kuuluu ns. tuottajavastuuseen, jolloin sen kierrättäminen on kuluttajille maksutonta.

Tällaisia ovat esim.

 • ajoneuvot
 • renkaat
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • paristot ja akut
 • paperit ja pakkaukset

Näitä voi palauttaa tuottajien järjestämiin keräyspisteisiin: esim. patterit ja SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) kauppoihin sekä paperit yleisiin keräysastioihin.

Kaikki kierrätyspisteet löydät kierratys.infosta.

Vaarallinen jäte

Ongelmajätteen virallinen nimitys on muuttunut vaaralliseksi jätteeksi.

Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia tai vaarallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Vaarallisia jätteitä ei missään nimessä saa laittaa muun jätteen joukkoon, kaataa viemäriin tai polttaa. Vaarallinen jäte tulee aina toimittaa sitä vaarallista jätettä vastaanottavaan pisteeseen.

Vaarallisiksi jätteiksi luokitellaan esimerkiksi

 • lääkejätteet
 • jäteöljyt sekä muut öljyiset jätteet
 • kannettavat akut ja useat paristot
 • ajoneuvoakut
 • liuottimet, liimat, lakat, maalijätteet, torjunta-aineet
 • painekyllästetty puu
 • energiansäästölamput ja loisteputket

Jos olet epävarma kuuluuko jäte vaarallisiin jätteisiin, voit tarkistaa sen jäteoppasta. Myös vaarallisen jätteen kierrätyspaikat löydät kierrätys.infosta.

Kierrätyskeskus

Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla useita kauppoja, joista löydät edullisia ja käyttökelpoisia tavaroita. Kierrätyskeskus noutaa ja ottaa vastaan uudelleenkäyttöön soveltuvia tavaroita.

Kauppojen lisäksi Kierrätyskeskus tuottaa omia ympäristöneuvontatapahtumia ja -materiaaleja lapsille, nuorille ja kasvattajille sekä yrityksille ja muille yhteisöille.

Sekajätteestä energiaa polttolaitoksessa

Sekajäte päätyy Vantaan energian jätteenpolttolaitokseen. Muiden jätteiden lajittelu on entistäkin tärkeämpää. Esimerkiksi metalli voi aiheuttaa tukoksia ja teknisiä ongelmia polttoprosessissa. Voimalaitokseen kuulumaton jäteaines nostaa jätehuoltomaksuja ja jätteestä tuotetun kaukolämmön hintaa.

Biojätteestä ei voimalaitoksessa saada energiaa talteen, vaan se heikentää polttoprosessia. Eloperäinen jäte tulisi aina lajitella erikseen biojäteastiaan, josta se päätyy Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen. Ämmässuolla biojätteestä saadaan talteen ravinteet ja sen sisältämästä energiasta tehdään biokaasua. Loppuosasta saadaan ravinteikasta multaa.