Vantaan ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta on työpaikoille soveltuva työkalu ympäristöasioiden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Jokaisella kaupungin työpaikalla on koulutettu ekotukihenkilö.

Ekotukitoiminnan tavoitteet

  • ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisen toiminnan lisääminen työpaikoilla
  • luonnonvarojen säästäminen (esim. kierrätys, energiansäästö, kohtuullinen kuluttami-nen) ja ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ekotukitoiminnan avulla:

  • työyhteisöjen ympäristövastuullisuus ja henkilöstön ympäristötietoisuus paranee
  • työpaikoille luodaan uusia ympäristövastuullisia arjen tekoja
  • kaupungin ympäristöohjelman tavoitteet juurrutetaan käytännön toimenpiteiksi

Ympäristökeskus ja sivistystoimi kehittää ja koordinoi

Ekotukihenkilöiden työtä tuetaan erilaisilla koulutuksilla, verkostotapaamisilla ja materiaaleilla. Ekotukitoimintaa toteutetaan Suomessa useassa kunnassa ja julkisessa organisaatiossa. Toimintaa ja sen kehittämistä koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus.

Ajankohtaista

Twitter