Manttaali- ja Rälssipuiston hulevesihanke

Esimerkki hulevesiaiheesta Vantaalla

Vantaan Aviapoliksessa sijaitsevan Manttaali- ja Rälssipuiston julkisen ulkotilan suunnittelutyö on käynnistynyt. Puistosuunnittelun tavoitteena on nostaa kaupunkiympäristössä syntyvien pintavaluntavesien, hulevesien, hallinta keskeiseksi elementiksi puistoympäristössä. Manttaali- ja Rälssipuistot ovat mukana kansallisessa Smart & Clean-säätiön Stromwater-hankkeessa. Hankkeen myötä puiston puroista kerätään tutkimustietoa puiston rakenteiden suunnittelun tueksi. Mittaukset analyysit puroista aloitetaan tulevan kesän aikana, ja niistä vastaavat Vantaan kaupunki, Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto. Kesän 2018 aikana puistoalueella tehdään myös kaavoitukseen liittyviä mittauksia.

Sateiden lisääntyminen ja tiivistyvä kaupunkirakenne kasvattavat tarvetta hulevesien hallintaan kaupunkialueilla. Kaupunkien hulevesillä on myös merkittävä lähivesistöjä kuormittava vaikutus. Hulevesien hallinnalla ja hulevesikuormitusta vähentämällä luodaan parempaa elinympäristöä, kaupunkiympäristön toimivuutta ja kaupunkilaisten elämänlaatua sekä sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Vantaa on mukana Smart&Clean- säätiön Stromwater-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja sade- ja sulamisvesiin liittyen. Vantaalla testialustana toimivat Aviapoliksen Manttaali- ja Rälssipuiston alueet. Keväällä käynnistyneessä hankkeessa kehitetään Manttaali- ja Rälssipuistoon sekä Manttaalitien varrelle mielenkiintoisia ja monikäyttöisiä hulevesiratkaisuja.

Lue lisää suunnittelun aloitustiedotteesta.

Ajankohtaista

Twitter