Manttaali- ja Rälssipuistoon rakennetaan moderni hulevesipuisto

Esimerkki hulevesiaiheesta Vantaalla

Aviapoliksessa sijaitsevista Manttaali- ja Rälssipuistoista rakennetaan moderni hulevesipuisto. Puiston rakentamisen pohjana toimiva yleissuunnitelma on valmistunut, ja puistoalueen rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus muokata puiston vesiuomat ja tulvanhallinta-alueet muotoonsa vuoden 2020 aikana. Lopullinen puiston rakentaminen toimintoineen tapahtuu myöhemmässä vaiheessa.

Puistojen on tarkoitus toimia osana hulevesien tulvahallintaa, samanaikaisesti lisäten puiston käyttäjien tietoisuutta ja ymmärrystä hulevesistä. Puisto toimii myös oppimisympäristönä, sillä valmistuttuaan puisto antaa hyvät puitteet luonnonilmiöiden havainnointiin luokkahuoneen ulkopuolella varhaiskasvatuksesta yläkouluun.

Puistot sijaitsevat vierekkäin Rälssitien molemmin puolin ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Hulevedet eli rakennetun ympäristön sade- ja sulamisvedet ovat puistoissa keskeisessä osassa. Puisto-alueelle kerääntyy hulevettä laajalta valuma-alueelta, mikä ilmenee puistossa rankkasateiden aiheuttamien hulevesitulvien aikana vedenpinnan nousuna. Runsaiden sateiden tai sulamisvesien aiheuttaman hulevesitulvan aikana puistojen läpi kulkeva vesiuoma tulvii suunnitellusti puiston alueella. Puiston vesielementit pidättävät tulvaveden puistossa vapauttaen vettä eteenpäin hallitusti, jotta lähialueen muut uomat ja kadut eivät tulvi.

Rälssipuistoon on suunniteltu rakennettavaksi padon avulla hallitusti tulviva tulvaniitty. Pato sijoittuu Rälssitien puoleiseen osaan puistoa. Tulvaniityn ylitse rakennetaan valaistu ritiläpolku, jota pitkin kulkemalla voi havainnoida polun alle jäävän veden liikettä. Rälssipuiston vesiuomaan asennetaan myös korkeusmittari, jonka avulla voi seurata vedenpinnan vaihtelua.

Manttaalipuistoon on suunniteltu rakennettavaksi monikäyttöinen viheralue, jossa on runsaasti nurmea ja oleskelupaikkoja. Manttaalipuiston läpi kulkevan vesiuoman lisäksi puistoon on suunniteltu kolme suurempaa vesielementtiä: vesiportti, pienimuotoinen vesiputous ja vesisuihkumuodostelma. Puiston itäosaan on varattu alueet leikkipaikalle, kuntoiluun, rullalautailuun, palloiluun ja kaupunkiviljelyyn. Puiston itäpäässä veden kulkua ja kerääntymistä alueelle säätelee pato.

Puistoihin on suunniteltu rakennettavaksi energiatehokas ja näyttävä valaistus. Manttaalipuistoon suunnitelluille skeitti- ja koripalloalueille tulee erikoisvalaistus, jonka avulla alueiden pintaan heijastetaan vesiaiheisia kuvioita. Valaistuksen väri muuttuu vedenpinnan korkeuden vaihtelun mukaan valkoisesta värikkääseen sinivihreään. Manttaalipuiston vesiportti, vesiputous ja vesisuihku valaistaan kohdevaloilla niiden ollessa toiminnassa. Puistoja halkovan vesiuoman ylitse rakennetaan siltoja, joiden alle asennetaan kohdevaloja. Valot ovat hehkuvan sinisiä, ja ne syttyvät ainoastaan tulvatilanteessa.

Puistot ovat mukana kansallisessa Smart & Clean-säätiön Stromwater-hankkeessa, jonka puitteissa tutki-taan niiden läpi virtaavien Palo- ja Pytinojan vedenlaatua ja virtaamaolosuhteita sekä puistoon rakennettavien hulevesiratkaisujen toimivuutta.

Suunnittelun aloitustiedote 6.7.2018

Ajankohtaista