Aviapolis Urban Blocks – elävää lentokenttäkaupunkia

Avoin kansainvälinen ideakilpailu

Aviapolis Urban Blocks a living airport city - Open international ideas competition information in English

Tervetuloa inspiroitumaan kanssamme Aviapoliksesta, Suomen nopeimmin kasvavasta yritysalueesta, josta on tulossa aito, monimuotoinen ja elävä lentokenttäkaupunki sisältäen asumista, työpaikkoja sekä julkisia ja yksityisiä palveluja. Aviapolis sijaitsee Suomen metropolialueen keskellä, kansainvälisten ja kansallisten liikenne- ja matkailijavirtojen solmukohdassa. Sinne on helppo saapua lentäen, junalla tai autolla.

Tulevaisuuden kaupungit rakentuvat vilkkaiden lentokenttien läheisyyteen. Niin myös Aviapolis. Helsinki-Vantaan lentoasema on Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen merkittävänä solmukohta ja sen kautta kulkee vuosittain yli 17 miljoonaa matkustajaa. Kehärata puolestaan yhdistää metropolialuetta. Aviapolis on 150 000 ihmisen saavutettavissa junalla alle puolessa tunnissa.

Kilpailualueelle kaavaillaan asumista, työpaikkoja sekä julkisia ja yksityisiä palveluja. Haemme synergisiä ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka luovat näille kestävät ja toteutuskelpoiset puitteet sekä alueelle omaleimaisen imagon ja identiteetin. Kilpailualue on laajuudeltaan 15,6 hehtaaria ja se sijoittuu Aviapolikseen, Veromiehen kaupunginosaan, Helsinki-Vantaan lentokentän kupeeseen.

Alueelle on tehty kaavarunko, jossa tavoitellaan nykyisen suurimittakaavaisen korttelirakenteen muuttumista pienipiirteisemmäksi käveltäväksi korttelikaupungiksi. Korttelitehokkuuksien tulee olla suurehkoja ja katuympäristön ilmeeltään urbaania. Tehokkuuden ja tiheän katuverkoston vastapariksi rakentuu kaupunkimainen viherrakenne, joka koostuu pienistä korttelipuistoista, vihreistä sisäpihoista, katupuista sekä muutamasta laajasta puistoalueesta. Koko alue tukeutuu joukkoliikenteen runkolinjoihin ja katuympäristö suunnitellaan jalankulkijan mittakaavaan.

Ideakilpailun tarkoituksena on tuottaa alueen maankäytön ja asemakaavoituksen pohjaksi ideatasoinen suunnitelma. Kilpailu on avoin ja kansainvälinen. Kilpailuaika on 16.01.–28.04.2017. Kilpailu ratkaistaan kesällä 2017.

Kilpailuohjelma on julkaistu 16.01.2017 kilpailun internet-sivulla. Internetissä julkaistaan myös kilpailuohjelman liiteaineisto sekä muun muassa kilpailuun tulevat kysymykset ja vastaukset.

Kilpailun järjestävät Vantaan kaupunki sekä alueen yksityiset maanomistajat, YIT Oyj, Kiinteistö Oy Rälssitie 16, Kiinteistö Oy Vantaan Paavontalo, L-House Oy sekä DBC Systems Oy yhteistyössä Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

Ajankohtaista