Aviapolis_havainnekuva

Aviapolis – Liikennelabran virallinen yritysalue

Aviapolis Liikennelabrassa Vantaan kaupunki kehittää yli kolmenkymmenen kumppanin kanssa ennennäkemättömiä tulevaisuuden liikenteen palveluita. Hankkeessa etsitään hiljaisia, turvallisia, vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita liikkumisen ja kaupunkilogistiikan ratkaisuja, jotka ovat laajennettavissa myös muualle Suomeen ja kansainvälisestikin.

Aviapolis Liikennelabrassa mm. kehitetään ratkaisuja vähentämään yksityisautojen tarvetta, luodaan kyytien jakamispalvelu sekä testataan droonien käyttöä pakettilogistiikassa. Liikkumisen ja logistiikan palveluiden lisäksi hankkeessa luodaan yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa toimintamalli uusien liikenneratkaisujen ketterälle testaukselle kaupunkien käyttöön.

Uudet teknologiat mahdollistavat kestävämpien ja ympäristöystävällisten liikkumisen ratkaisujen kehittämisen, mutta toistaiseksi sovelluksien käytöstä ei ole vielä riittävästi kokemuksia. Aviapolis Suomen kansainvälisimpänä liikenteen solmukohtana tarjoaa loistavat edellytykset liikenteen teknologioita hyödyntävien ratkaisujen testaamiseen sekä niihin liittyvään tutkimukseen. Uudet liikenteen palvelut mahdollistavat puolestaan Aviapoliksen kestävän rakentamisen.

Nykyisellään liikkuminen perustuu henkilöautoiluun sekä vakioreiteillä operoivaan, kiinteähintaiseen ja aikataulusidonnaiseen julkiseen liikenteeseen. Liikennelabrahankkeessa haetaan ratkaisuja järjestelmään, jossa julkinen ja yksityinen liikenne yhdistyisivät innovatiivisilla ratkaisuilla. Tavoitteeseen pyritään neljän alatavoitteen kautta:

  • Tiivistyvän kaupunkialueen ovelta ovelle -liikkumispalvelut parantavat alueen liikkumisen palveluastetta ja vähentävät henkilöautoriippuvuutta
  • Liikenteen dataa hyödynnetään laajemmin kestävien, vähäpäästöisten ratkaisujen löytämisessä ja uusien palveluiden toteuttamisessa
  • Kehittyvän kaupunkirakenteen yhdistäminen kestävästi logistiikkatoimintaan vähentää ruuhkia, päästöjä ja melua
  • Droonilogistiikan kautta saavutetaan nopeammat toimitusajat, edullisemmat jakelukustannukset ja alhaisemmat päästöt.

Aviapolis Liikennelabra on osa Trafin koordinoimaa Liikennelabra-kokonaisuutta, se on samalla myös Smart &Clean säätiön muutosprojekti ja sille on myönnetty Uudenmaanliiton AIKO-rahoitusta. Hankkeessa ovat mukana myös mm. Nokia, Sato, Ilmatieteen laitos, Ans Finland, Port of Helsinki, YIT, Veho, Asuntosäätiö, Simens, Avain, HSL, LAK, App2day, Vantaan Energia, Virta, Niinivirta, Telia, Profium, Forum Virium Helsinki, Espoon kaupunki, Steveco, Kalmar, Fortum, Niinivirta, Fleetonomy, SRV Yhtiöt Oy, Matkahuolto, Kesko sekä Skyports.

Aviapoliksen alue
Trafin Liikennelabra
Smart & Clean Liikennelabra

Ajankohtaista