Lentokone taivaalla

Avia-verkosto

Avia-verkosto on avoin yhteistyöfoorumi kaikille niille yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, joita kiinnostaa lentoaseman alueen kehitys ja lentoliikenne ja joiden toimintaan sillä on erityistä merkitystä ja painoarvoa.

Verkoston tavoitteena on toimia yhteisenä vaikuttajana ja luoda lentoasemaekosysteemi, joka on maailman kestävin, vetovoimaisin ja saavutettavuudeltaan erinomainen. Vantaan kaupungille Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen ja saavutettavuuden kehittäminen on strategisesti erittäin tärkeää. Uudenmaan maakunnan aluekehityksessä lentoasemalla on suuri merkitys. Lentoaseman alue on huomioitu maakuntakaavoissa sekä Uusimaa-ohjelman toteutuksessa.

Verkoston toiminta on jatkoa valtion aloitteesta vuosina 2015–2016 toimineelle Etelä-Suomen yhteistyöryhmälle, joka toteutti alueellista strategiapohjaista yhteistyötä osana kansallista lentoliikennestrategiaa. Nyt projektia toteutetaan Uudenmaan liiton ja Vantaan kaupungin yhteistyössä ja sen tavoitteena on luoda ja ylläpitää julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden Helsinki-Vantaan lentoaseman saavutettavuuden ja kehittämisen yhteistyö-, kehittämis- ja tiedonvaihtoverkostoa ja toimia sidosryhmäyhteistyön kehittämisalustana.

Toiminta

Projekti järjestää jäsenilleen verkostokokouksia ja pyöreän pöydän keskustelutilaisuuksia.
Kokouksissa ja keskustelutilaisuuksissa käsitellään jäsenistöä kiinnostavia asioita kuten kestävää kehitystä ja kasvua, lentoaseman saavutettavuutta, valtakunnallista liikkennejärjestelmäsuunnitelmaa, isojen liikenne- ja ratainfrahankkeiden kuten lentoradan suunnittelua, kilpailutilannetta globaalitaloudessa ja selviytymistä koronan jälkeen.

Tärkeänä osana verkoston työtä oli kansainvälisten vertaislentoasemine lentokenttätoimijoiden yhteistyön ja toiminnan hyvien käytäntöjen vertailu ja seuranta, sekä kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin osallistuminen.

Koronan vaikutukset lentoliikenteen ja matkailun ekosysteemiin sekä alan yrityksiin on ollut erittäin suuri. Koronakriisi kiihdyttää muutosta kuten vihreää siirtymää, digitalisaatiota, terveysturvallisuutta ja muuttaa tapoja matkustaa. Matkailun uusi tulevaisuus ja matkailukysynnän rakennemuutos ovat tulleet jäädäkseen, Suomen geopoliittinen sijainti ei ole muuttunut, olemme edelleen ”saari”, jolle lentoliikenteen saavutettavuus ja yhteydet maailmalle ovat koko kansantalouden näkökulmasta elintärkeitä. Maantieteellinen asemamme tarjoaa lyhyimmän ja vähäpäästöisimmän lentoreitin Euroopan ja Aasian välillä, joka tuo meille etua kansainvälisessä kilpailussa.

Edunvalvonta on korostunut koronapandemian aikana. Verkostokokouksissa on pidetty mm tilannekatsauksia liikenne – ja viestintäministeri Timo Harakan, valtiovarainministeri Matti Vanhasen kuin työ- ja elinkeinoministeriön nimittämän selvityshenkilö Kari Savolaisen toimesta.

Avia-verkoston puheenjohtajana toimii Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä varapuheenjohtajana Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen. Projektipäällikkö johtaa projektia ja vastaa verkoston yhteistyöstä sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Lentoaseman saavutettavuus on yksi menestymisen edellytyksiä kansainvälisessä kilpailussa. Avia-verkosto seuraa ja benchmarkkaa vertaislentoasemien kehitystä ja hyviä käytäntöjä, jotta menestyminen kansainvälisessä kilpailussa turvataan.

Vantaan kaupunki sekä Uudenmaan liitto ovat jäsenininä Airport Regions Councilissa. ARC toimii lentokenttäalueiden edunvalvojana ja sen tehtävänä on edistää lentokenttäalueiden yhteisiä tavoitteita Euroopan instituutioissa. Airport Regions Councilla on kontaktit eri alan järjestöihin ja organisaatioihin ja se osallistuu ja vaikuttaa lentokenttäalueiden kehittämiseen sekä lobbaa jäsentensä etuja. ARC auttaa jäseniään EU-projekteissa, järjestää koulutuksia ja jakaa tietoa toimialan asioita. ARC:n kautta Vantaa ja Uudenmaan liitto hyödyntävät lentokenttäalueiden verkostoa kehittäessään Aviapolista ja lentoaseman aluetta.

Jäsenet

Avia-verkoston toiminta on avoinna kaikille siitä kiinnostuneille niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoille. Mukana toiminnassa ovat seuraavat tahot:

  • Yritykset: Finnair, Nordic Regional Airlines, Finavia, VR-Yhtymä, Fintraffic lennonvarmistus ANS, Hotel Scandic Airport, Hotel Clarion Aviapolis, Original Sokos Hotel Vantaa, Break Sokos Hotel Flamingo, LAK Real Estate
  • Kaupungit ja kunnat: Helsinki, Espoo, Kerava, Vantaa, Tuusula, Järvenpää
  • Kuntayhtymät ja -yhtiöt: Helsingin Seudun Liikenne, Uudenmaan liitto, Helsinki Business Hub
  • Edunvalvontaorganisaatiot: Huolintaliitto, Vantaan Yrittäjät, Helsingin kauppakamari, Business Finland, Suomen liikematkayhdistys FBTA, Suomen Matkatoimistoalan liitto SMAL
  • Ministeriöt ja valtiorahoitteiset toimijat: Liikenne- ja viestintäministeriö, ELY-keskus, Business Finland, Sitra
  • Yliopistot ja korkeakoulut: Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu

Ajankohtaista

Green Deal -manifesti

Avia-verkosto haluaa tehdä Helsinki-Vantaan lentoasemasta ja Aviapoliksesta maailman ilmastoystävällisimmän ja kestävimmän alueen. Tavoite on kunnianhimoinen ja se saavutetaan innovaatioiden ja yhteistyön avulla. Sujuvat matkaketjut mahdollistavat liikkumisen eri kulkuvälineitä yhdistellen: tulevaisuudessa lentäminen, raideliikenne ja tieliikenne täydentävät toisiaan ja pelaavat yhteen saumattomasti.

Verkoston tavoite on linjassa EU:n vihreän kehityksen ohjelman ”The New Green Deal” kanssa. Kestävä kasvu, hiilineutraalisuus ja ekologisuus ovat kaikki sen keskeisiä tavoitteita.

Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen kestävälle kasvulle elintärkeä. Avia-verkosto haluaa olla kansainvälinen edelläkävijä puhtaan ja älykkään liikkuvuuden edistämisessä. Yhdessä voimme luoda uudenlaista vastuullista matkailua ja liikennettä, joka kunnioittaa ympäristöä ja luo uusia työpaikkoja ja hyvinvointia.

Green Deal -manifestin julkistustilaisuus

Kuvakaappaus livestriimin aloituskuvasta, kuvassa teksti Ilmastositoumus lentoliikenteen toimijoille

Ajankohtaista