Byggnadstillsynens anvisningar

Sidorna innehåller anvisningar och tolkningar i anslutning till bygglov och byggande. Det finns alla skäl att bekanta sig med anvisningarna vid inledningen av ett projekt och före man ansöker om bygglov.

Nyheter

Twitter